Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 22 Lipca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
WEEKEND GWIAZD W BIELAWIE
W sobot? 27.10.2007 na terenie „Góry Stra?nik” (?ysajka) w Bielawie odby? si? fina?owy etap Grand Prix Mini Cross SUDETY 2007 w kolarstwie prze?ajowym.W tym roku na zako?czenie Grand Prix przyjecha?y dawne i obecne s?awy polskiego kolarstwa. M.in.: Jan Brze?ny, Henryk Charucki, Jacek Mickiewicz, S?awomir Chrzanowski, Ryszard Wrona oraz Dariusz Rudnicki, Krzysztof Miara, Bartosz Huzarski, Jaros?aw Zar?bski z grupy ACTION – UNIQUA, Piotr Formicki mistrz ?wiata w sztafetach MTB, Piotr Kasperkiewicz – wicemistrz ?wiata w kolarstwie torowym, Rafa? Majka i inni.
W ka?dym etapie bra?o udzia? ponad 100 uczniów ze szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych. W dwóch pierwszych kategoriach ch?opców i dziewcz?t nagrodami g?ównymi by?y rowery górskie. Pierwszych 6 zawodników z ka?dej kategorii otrzyma?o pami?tkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzyma?y tak?e szko?y, które we wszystkich III etapach zdoby?y najwi?ksz? ilo?? punktów. Nagrodzeni zostali równie? opiekunowie zwyci?skich III grup. Ka?dy ze zgromadzonych na „Górze Stra?nik” móg? skosztowa? kie?baski z grilla oraz ciep?ej herbaty co akurat w tak? pogod? si? przyda?o.

W Sztafecie Gwiazd 1 miejsce zaj?? zespó? Formicki Team, 2 miejsce Grupa RMF FM, 3 miejsce Szko?a Mistrzostwa Sportowego ze ?widnicy.
Jeden z zespo?ów tworzyli byli mistrzowie: Jan Brze?ny, Henryk Charucki, Jacek Mickiewicz, S?awomir Chrzanowski.

W uzupe?nieniu pe?ne wyniki zawodów.
Informacj? przygotowa? Jaros?aw Pawlaczek
Zobacz zdj?cia
Szczególy
KLASYFIKACJA KO?COWA INDYWIDUALNA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: dziewcz?ta klasy III-IV

Lp.Imi? i nazwiskoRokSzko?aPunktyRazemMiejsce
15.1017.1027.10
1Aleksandra Zieli?ska97SP Mo?cisko25403095I
2Monika Wiatrak97SP 7 Bielawa30234093II
3Dorota Prz?zak97SP Tuszyn40252590III
4Joanna Rzepecka97SP Mo?cisko17302370IV
5Agnieszka Olejniczak97SP Uciechów10211950V
6Paulina ?ygad?o97SP Tuszyn13111741VI
7Katarzyna Borkowska98SP Uciechów1919038VII
8Magdalena Popielarz98SP Mo?cisko2117038VIII
9Liliana Kornecka97SP Tuszyn2313036IX
10Aleksandra Frydel97SP Tuszyn1515030X
11Paulina Kroczak99SP Uciechów1110021XI
12Martyna Wójcik97SP 10 Bielawa002121XII

KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: dziewcz?ta klasa V-VI


Lp. Imi? i nazwisko Rok Szko?a Punkty Razem Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Dominika J?drzejczyk 95 SP Oleszna 40 40 30 110 I
2 Agnieszka Kusiak 95 SP 5 Dzier?oniów 25 30 40 95 II
3 Klaudia Karpi?ska 96 SP Oleszna 30 25 25 80 III
4 Kamila Paluch 96 SP Mo?cisko 23 23 23 69 IV
5 Magdalena Pusz 95 SP Mo?cisko 21 21 19 61 V
6 Nicola Wiatrak 96 SP 7 Bielawa 13 17 21 51 VI
7 Magdalena Po?ar 95 SP Mo?cisko 17 15 17 49 VII
8 Karolina Ku? 96 SP Mo?cisko 15 19 0 34 VIII
9 Alicja Wiernasz 96 SP Mo?cisko 11 13 0 24 IX
10 Aleksandra Kurek 96 SP Uciechów 19 0 0 19 X
11 Katarzyna ?ydaczewska 96 SP Uciechów 0 0 15 15 XI
12 Angelika ?azarz 96 SP Uciechów 10 0 0 10 XII
13 Magdalena Pietrzykowska 96 SP Uciechów 9 0 0 9 XIIIKLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: dziewcz?ta szko?y gimnazjalneLp
Imi? i nazwisko
Rok
Szko?a Punkty
Razem
Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Anna Paw?owska 92 G ?agiewniki 30 40 40 110 I
2 Ma?gorzata Piotrowska 92 G Gminne 40 30 30 100 II
3 Jolanta Boczkowska 92 G ?agiewniki 25 23 25 73 III
4 Aleksandra Wi?niewska 94 ZG 3 Dzier?oniów 23 25 21 69 IV
5 Karolina Karpi?ska 92 G ?agiewniki 15 21 23 49 V
6 Katarzyna Faltyn 92 G ?agiewniki 19 19 0 38 VI
7 Katarzyna Kiejda 93 G 3 Dzier?oniów 17 0 0 17 VII
8 Karolina ?wita?a 94 G ?agiewniki 15 0 0 15 VIII
9 Anita Najdek 94 G ?agiewniki 12 0 0 12 IX


KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: dziewcz?ta szko?y ?rednieLp
Imi? i nazwisko
Rok
Szko?a Punkty
Razem
Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Paulina Guz 91 LO II Dzier?oniów 40 30 30 100 I
2 Monika Brze?na 91 LO II Dzier?oniów 0 40 40 80 II
3 Patrycja Zamaria 91 LO I Dzier?oniów 30 25 25 80 III
4 Paulina Paw?owska 91 LO II Dzier?oniów 25 23 23 71 IV

KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: ch?opcy klasy III-IV


Lp
Imi? i nazwisko
Rok
Szko?a Punkty
Razem
Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Dawid Gieracki 97 SP Oleszna 40 40 40 120 I
2 Patryk Po?ar 97 SP Mo?cisko 30 30 23 83 II
3 Kacper Koselski 97 SP Tuszyn 25 19 30 74 III
4 Marcel Kosko
97 SP Salezjanki 0 25 25 50 IV
5 Micha? Szpiech 97 SP Uciechów 21 9 19 49 V
6 Piotr Lach 97 SP Uciechów 17 15 17 49 VI
7 Micha? Karecki 97 SP Mo?cisko 19 17 11 47 VII
8 Krzysztof Kondrat 97 SP Uciechów 23 23 0 46 VIII
9 ?ukasz Kroczak 98 SP Uciechów 11 13 13 37 IX
10 Bart?omiej Ochman 97 SP Mo?cisko 15 21 0 36 X
11 Maciej Roppel 97 SP Mo?cisko 5 7 15 27 XI
12 Mateusz Derdowski 97 SP Mo?cisko 13 6 6 25 XII
13 Arkadiusz Paluszek 97 SP 1 Bielawa 0 0 21 21 XIII
14 Rados?aw R?pa?a 98 SP Tuszyn 8 5 8 21 XIV
15 Patryk Adamczyk 98 SP Mo?cisko 4 3 10 17 XV
16 Grzegorz Krawczyk 98 SP Mo?cisko 0 10 6 16 XVI
17 Tomasz Mulka-Gonera 98 SP Mo?cisko 9 4 0 13 XVII
18 Daniel D?browski 98 SP Mo?cisko 0 11 0 11 XVIII
19 Marcin Umi?ski 97 SP Uciechów 0 8 0 8 XIX
20 Aleksander Pielech 97 SP Tuszyn 7 0 0 7 XX
21 ?ukasz Pikus 97 SP Uciechów 6 0 0 6 XXI
22 Mateusz Zaga?a 97 SP Uciechów 2 2 0 4 XXII
23 ?ukasz Czerniakiewicz 97 SP Mo?cisko 3 1 0 4 XXIII


KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: ch?opcy klasy V-VI

Lp Imi? i nazwisko Rok Szko?a Punkty Razem Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Dariusz Olejniczak 95 SP Uciechów 40 40 40 120 I
2 Adrian Kornecki 96 SP Tuszyn 30 25 25 80 II
3 Kamil W?odek 95 SP Uciechów 23 30 23 76 III
4 Grzegorz Olejniczak 96 SP Uciechów 21 21 30 72 IV
5 Grzegorz Martow?os 95 SP Mo?cisko 19 13 21 53 V
6 Kondrad Kossakowski 95 SP Tuszyn 25 23 0 48 VI
7 Szymon Rowiecki 95 SP Uciechów 17 19 0 36 VII
8 Adam Roppel 95 SP Mo?cisko 13 5 17 35 VIII
9 Kamil ?ozowicki 96 SP Tuszyn 15 9 11 35 IX
10 Damian ?ozowicki 96 SP Tuszyn 11 8 10 29 X
11 Dawid Krawczyk 96 SP Mo?cisko 0 15 13 28 XI
12 Piotr Umi?ski 95 SP Uciechów 9 10 9 28 XII
13 Oskar Czop 96 SP 1 Bielawa 0 0 19 19 XIII
14 Micha? Czajkowski 96 SP Uciechów 0 17 0 17 XIV
15 Tomasz Kacprzyk 96 SP Tuszyn 10 7 0 17 XV
16 Rafa? G?ód 96 SP 1 Bielawa 0 0 15 15 XVI
17 Patryk Chrobak 96 SP Mo?cisko 8 4 0 12 XVII
18 Wojciech Kokoszka 95 SP Mo?cisko 0 11 0 11 XVIII
19 Adam Borkowski 96 SP Uciechów 7 3 0 10 XIX
20 Damian Pawlaczek 96 SP 1 Bielawa 0 0 8 8 XX
21 Dominik Kucfir 96 SP Tuszyn 0 6 0 6 XXI


KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: ch?opcy szko?y gimnazjalne


Lp


Imi? i nazwisko
Rok
Szko?a Punkty
Razem
Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Tomasz Mickiewicz 94 ZSO G 5 Bielawa 40 40 30 110 I
2 Adam Majorek 93 G Pieszyce 30 30 40 100 II
3 Grzegorz Zimorski 92 G 2 Bielawa 25 25 25 75 III
4 Andrzej Borkowski 93 G Gminne 19 23 23 65 IV
5 Patryk Wiatrak 93 ZSO 5 Bielawa 23 19 21 63 V
6 Mateusz Wwegner 92 G 1 Dzier?oniów 0 21 19 40 VI
7 Krzysztof Kusiak 94 G 1 Dzier?oniów 7 15 15 37 VII
8 Patryk Jarosz 92 G 1 Dzier?oniów 6 17 13 36 VIII
9 Rafa? Kirkiewicz 92 ZG 3 Dzier?oniów 21 13 0 34 IX
10 Szymon Norberciak 92 ZG 3 Dzier?oniów 5 8 11 24 X
11 Pawe? Owczarz 92 ZG 3 Dzier?oniów 0 6 17 23 XI
12 Krystian Bia?y 92 G 1 Dzier?oniów 10 11 0 21 XII
13 Rafa? Paw?owski 94 G 1 Dzier?oniów 11 10 8 19 XIII
14 Amadeusz Wilma?ski 94 G 1 Dzier?oniów 0 7 10 17 XIV
15 Marjusz Majdziak 94 ZG 3 Dzier?oniów 8 0 9 17 XV
16 Mateusz Zalewski 92 G 1 Bielawa 17 0 0 17 XVI
17 Jakub Skowro?ski 92 G 1 Bielawa 15 0 0 15 XVII
18 Mateusz Koselski 93 ZG 3 Dzier?oniów 13 0 0 13 XVIII
19 Bartosz Jagielnicki 94 G 3 Dzier?oniów 0 9 0 9 XIX
20 Marek B?acha 93 G 1 Bielawa 9 0 0 9 XX
21 Grzegorz Wi?niowski 92 ZG 3 Dzier?oniów 2 5 0 7 XXI
22 Maciej Fe? 92 G 1 Dzier?oniów 1 4 0 5 XXII
23 Piotr Majowicz 92 G 1 Dzier?oniów 4 0 0 4 XXIII
24 Karol Chrzanowski 94 G 1 Bielawa 3 0 0 3 XXIV
25 Sebastian Chorody?ski 92 G 1 Dzier?oniów 0 3 0 3 XXV
KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: ch?opcy szko?y ?rednie


Lp

Imi? i nazwisko
Rok
Szko?a Punkty
Razem
Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Janusz Kazimierz 90 SMS ?widnica 30 40 40 110 I
2 Mariusz Jasnosz 89 LO II Dzier?óniów 40 30 25 95 II
3 Kamil Kosek 89 LO 1 Dzier?oniów 23 25 30 78 III
4 Bart?omiej Swoboda 90 ZSO Bielawa 19 21 17 57 IV
5 Mateusz Majchrzak 90 ZSO Bielawa 21 0 19 40 V
6 Robert Janiszewski 91 G 1 Dzier?oniów 17 23 0 40 VI
7 Daniel Rutkowski 90 G 1 Dzier?oniów 15 19 0 34 VII
8 Wojciech J?drzejak 89 ZS 1 Dzier?oniów 25 0 0 25 VIII
9 Mateusz Bana? 91 LO Bielawa 0 0 23 23 IX
10 Mateusz Ró?czka 90 LO Bielawa 0 0 21 21 X

KLASYFIKACJA KO?COWA GENERALNA
SZKO?Y PODSTAWOWE

Lp. Nazwa Szko?y Punkty Razem Miejsce
15.10 17.10 27.10
3 Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Mo?cisku 294 336 228 858 1
1 Szko?a Podstawowa
w Uciechowie 247 260 157 664 2
2 Szko?a Podstawowa
w Tuszynie 222 166 126 514 3
3 Szko?a Podstawowa w Olesznie 70 105 95 270 4
4 Szko?a Podstawowa nr 7 w Bielawie 43 40 67 150 5
5 Szko?a Podstawowa nr 5
w Dzier?oniowie 25 30 40 95 6
6 Szko?a Podstawowa nr 1 w Bielawie 0 0 63 63 7
7 Szko?a Podstawowa
Salezjanki 0 25 25 50 8
8 Szko?a Podstawowa nr 10 w Bielawie 0 0 21 21 9


KLASYFIKACJA KO?COWA GENERALNA
SZKO?Y GIMNAZJALNE

Lp. Nazwa Szko?y Punkty Razem Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Gimnazjum w ?agiewnikach 123 103 307 533 1
2 Gimnazjum nr 1 w Dzier?oniowie 61 151 228 440 2
3 Zespó? Gimnazjów nr 3 w Dzier?oniowie 97 36 155 297 3
4 ZSOG nr 5 w Bielawie 63 59 173 285 4
5 Gimnazjum Gminne w Dzier?oniowie 59 53 165 277 5
6 Gimnazjum w Pieszycach 30 30 100 160 6
7 Gimnazjum nr 2 w Bielawie 0 25 75 100 7
8 Gimnazjum nr 1 W Bielawie 0 44 44 88 8KLASYFIKACJA KO?COWA GENERALNA
SZKO?Y ?REDNIE

Lp. Nazwa Szko?y Punkty Razem Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 II LO w Dzier?oniowie 105 123 118 346 1
2 I LO w Dzier?oniowie 53 50 55 158 2
3 ZSO w Bielawie 40 21 80 141 3
4 SMS ?widnica 30 40 40 110 4
5 ZS nr 1 w Dzier?oniowie 0 25 0 25 5
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu