Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 21 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
KURS INSTRUKTORÓW SPORTU
W listopadzie odb?dzie si? we Wroc?awiu kurs instr. sportu (cz??? ogólna) organizowany przez DFS.
Szczególy
Dolno?l?ska Federacja Sportu we Wroc?awiu zamierza zorganizowa? kurs instruktorów sportu cz??? ogóln? dla potrzeb wszystkich zainteresowanych dyscyplin. Przewidywany termin kursu 15.11.-14.12.2008 r. Termin nadsy?ania zg?osze? na adres: Dolno?l?ska Federacja Sportu, 50-529 Wroc?aw, ul. Borowska 1-3, up?ywa w dniu 07 listopada br. Przewidywany koszt kursu ok. 450,-z?. Kandydaci winni z?o?y? nast?puj?ce dokumenty: 1. podanie z adresem i telefonem kontaktowym; 2. kserokopi? ?wiadectwa uko?czenia szko?y ?redniej lub dyplomu wy?szej uczelni; 3. aktualne za?wiadczenie lekarskie o zdolno?ci do prowadzenia zaj?? sportowych. Zaj?cia b?d? si? odbywa? w systemie sobotnio-niedzielnym w siedzibie DFS, adres j.w. Informacje szczegó?owe udzielane s? pod nr tel. (0-71) 367-18-45 .
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu