Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 22 Lipca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
KOLARSKA GALA W DZIER?ONIOWIE
13 lutego w Kinie Zbyszek odby?o si? podsumowanie sezonu kolarskiego 2008
w kategoriach wiekowych od m?odzika do juniora.
W kategorii najlepszy Klub Dolnego ?l?ska I miejsce zaj??o LKS „Ogniwo Boxmet” Dzier?oniów, po raz trzeci z rz?du. Równie? oddzielnie w kategorii ch?opców i kategorii dziewcz?t nasz klub by? bezkonkurencyjny.
Nagrody indywidualne otrzymali: Paulina Guz, Ma?gorzata Piotrowska, Aleksandra Wi?niewska, Adam Majorek oraz Tomasz Mickiewicz, który w tym sezonie wygra? 25 wy?cigów.
Na kolarskiej gali nie zabrak?o te? plejady gwiazd polskiego kolarstwa, m. in. przybyli: Janusz Kierzkowski, mistrz ?wiata z 1973 roku, Jan Jankiewicz, dwukrotny wicemistrz ?wiata na szosie i w dru?ynie, Jan Brze?ny i Jan Faltyn – olimpijczycy z Montrealu, Zdzis?aw Wrona – olimpijczyk z Seulu oraz Jacek Mickiewicz – olimpijczyk z Barcelony i S?awomir Chrzanowski – olimpijczyk z Atlanty, którzy swoje kariery zaczynali w „Ogniwie” Dzier?oniów

Szczególy
W uroczysto?ci wzi?li udzia? przedstawiciele Dolno?l?skiego Zwi?zku Kolarskiego z prezesem Bogdanem Rzepk? na czele, senator Stanis?aw Jurcewicz, przedstawiciele Urz?du Marsza?kowskiego oraz w?adz samorz?dowych i powiatu: burmistrz Dzier?oniowa Marek Piorun, wójt Gminy Dzier?oniów Marek Chmielewski, Przewodnicz?cy Rady Powiatu Mateusz Cegie?ka, Przewodnicz?cy Rady Miasta Dzier?oniowa Henryk Smolny, przewodnicz?cy Rady Miasta Bielawy Leszek Stró?yk, a tak?e sponsorzy, rodzice kolarzy i mieszka?cy Dolnego ?l?ska.

Kolejnym punktem programu by?a multimedialna prezentacja klubu LKS „Ogniwo Boxmet” Dzier?oniów, jego zawodników i osi?gni??, a tak?e wszystkich sponsorów klubu, bez których nie by?oby tych sukcesów. Prezentacj? klubu publiczno?? nagrodzi?a gromkimi brawami.
Nast?pnie Burmistrz Dzier?oniowa, Marek Piorun wspólnie
z przedstawicielem sponsorów, panem Miros?awem Greberem prezesem Zarz?du WSSE „Invest – Park” sp. z oo. wr?czyli kluczyki od nowego busa Nissana prezesowi LKS „Ogniwo Boxmet” Dzier?oniów Jaros?awowi Pawlaczkowi.
Zarz?d Klubu LKS „Ogniwo” Dzier?oniów pragnie podzi?kowa? wszystkim, którzy przyczynili si? do zakupu busa marki Nissan:
Burmistrzowi Dzier?oniowa Markowi Piorunowi i Urz?dowi Miasta Dzier?oniów, wójtowi Markowi Chmielewskiemu i Gminie Dzier?oniów,
sponsorom:
panu Miros?awowi Greberowi, prezesowi Zarz?du WSSE „Invest – Park” sp. z o.o., firmom: Boxmet, DANROL of POLAND Sp. z o.o, Zak?ad Przetwórstwa Mi?snego JERZY GAWRYCKI, ,, AKLIMA” , ,, DRUM” Sp. z o.o., Przedsi?biorstwo Budowlane ,, MIAZGA” Sp. z o.o., Sie? sklepów Intermarche, Polskie Sk?ady Budowlane ,, FAGO”, NISSAN Wa?brzych, Jerzy Mazur, BROEN, FOTO-LAB, R. T. Mizerscy, Zak?ad Handlowo Us?ugowy ,, Projekt”, DANDIS, ,, DYKON” Sp. z o.o., Biernacki Ireneusz Zak?ad ?lusarski, ,, ROOMSTER”, ,, JOL-LAK” s.c., J.R. M?czy?scy, Tranassystems, VATTA, ,, DOMINO”, Sklep Sportowy K 2, BANK BG? S.A., HARFA- HARRYSON HENRYK CHARUCKI, ROWERY DEJNEK, GUMIZ, STUDIO EDYTOR, ELEKTROMECHANIKA POJAZDOWA, NAWON S.C., R?CZNA AUTO MYJNIA, ROMIS, AWANGARDA, Katarzyna
i Robert Mazur.


Jaros?aw Pawlaczek
Komentarze
kolarstwo dnia 21 lutego 2009 19:50
Szkoda tylko ze nie bylo tam innych tylko Dzierzoniow , typowa propaganda sukcesu z epoki gierkowskiej pod patronatem prezesa DZKOL. Brawo tak trzymac...
greten dnia 21 lutego 2009 23:27
Cie choroba... Kolejny Pawlaczek zakręcony na punkcie kolarstwa.. smiley
LeNo dnia 23 lutego 2009 20:00
Czasami tych którzy czytają wiadomości z tej witryny wypada traktować poważnie. O co chodzi? Zgadzam się, że najlepszym klubem zostało "Ogniwo".Gratulacje. Zgadzam się również, że chłopcy swoją klasyfikację wygrali wysoko. Jednak w stosunku
do dziewcząt z Dzierżoniowa użycie przez Autora tekstu słowa "bezkonkurencyjne"jest śmieszne. Wystarczy rzucić okiem na punktację! Na styk! Uważam, że zawsze winno się używać odpowiednich słów do sytuacji a nie odwrotnie. Szanujmy się nawzajem. Wydaje mi się, że promocja Klubu z nagrodami -
Challenge 2008 jest co najmniej etycznie sprawa dwuznaczna. Czyżby DZKol. miał zamiar dotować każdy klub który wygra Challenge? Hmm...
kolarstwo dnia 23 lutego 2009 22:08
Swietni kolarze a miedzy nimi marny prezes za jego prezesury takich kolarzy nie bedzie to jest pewnesmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu