Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 20 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
KOLARZE LATAJ? W JAKUSZYCACH
Narty biegowe to zimowe zaj?cie wi?kszo?ci dolno?l?skich kolarzy. W ci?gu kilku godzin sp?dzonych w listopadowy weekend na trasach biegowych wokó? Polany Jakuszyckiej , co chwil? rozpoznawali?my twarze znane z maratonów MTB, szosowych wy?cigów mastersów lub treningowych wypraw w okolice Wroc?awia.
Szczególy
I tak: Ju? w okolicach sklepu Enervita (gdzie zawsze mo?na si? zaopatrzy? w biegowy sprz?t, s?ynne kolarskie od?ywki lub fachowe porady pana Kazimierza lub Tomka Ka?u?nych) spotkali?my Piotra Szulca, gdy dopasowywa? nowe narty. Chwil? pó?niej pojawi? si? jakuszycki rezydent S?awek Kulej, który poinformowa?, ?e niedawno by? Gerard Wlek?y a Staszek Werda i Antoni Ba?dura bywaj? prawie codziennie. Za to Robert Dziubanowski ma nowe wi?zanie i te? zaczyna lata?. W drodze do Orlego min??y nas mi?dzy innymi koszulki Cyklosportu Boles?awiec, Harfy- Harryson, Twomarku oraz d?ugie kurtki Rabobanku a tak?e CCC Polkowice i Action Uniqa (szanujmy wspomnienia). A w samym schronisku Intersport Politechnika Wroc?awska w osobach Anny Marii W?odarczyk i Gregorego.
W drodze powrotnej natkn?li?my si? jeszcze na Piotrka Bernharda (MTB Explorer) i pewnie jeszcze na kogo?, ale ci??ko by?o rozpozna?, bo po 16-ej zaczyna si? ?ciemnia?.
Bieganie na nartach (dla pocz?tkuj?cych chodzenie lub suni?cie a dla zaawansowanych latanie) jest zaj?ciem prostym i przyjemnym, szczególnie gdy pierwszych lekcji udzieli nam S?awek Kulej (latem jeden z najlepszych mastersów MTB) a zim? czo?owy zawodnik Biegu Piastów i instruktor narciarstwa biegowego w Jakuszycach. S?awek Kulej i Jakub Mrozi?ski udzielaj? lekcji przez ca?y tydzie?. Kontakt tel. SK 693 104 405 JM 607 732 495
Dla pocz?tkuj?cych: Wypo?yczenie na miejscu niezb?dnego sprz?tu czyli butów, nart i kijków to koszt oko?o 30 z? dziennie. Koszt lekcji nieobowi?zkowej to ok. 40 - 50 z? za godzin? (w zale?no?ci od ilo?ci kursantów, pory i wdzi?ku osobistego). Id?c na lekcj? z instruktorem dostaniemy zni?k? na wypo?yczony u niego sprz?t.
Maj?c po raz pierwszy na nogach narty biegowe mo?na z ogromn? satysfakcj? przemierzy? np. malownicz? tras? Polana Jakuszycka - Orle - Polana Jakuszycka (10km tam i z powrotem) w 3 godziny (wliczaj?c godzinny pobyt w schronisku Orle i konsumpcj? wybornych nale?ników w towarzystwie setki innych biegaczy).
A najbli?szy Bieg Piastów ju? w pierwszych dniach marca 2008. Wi?cej informacji o Biegu na stronie Bieg Piastów

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu