Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 25 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
ZMAR? STANIS?AW KRÓLAK


W wieku 78 lat zmar? 31 maja 2009 pierwszy polski zwyci?zca Wy?cigu Pokoju Stanis?aw Królak - poinformowa? prezes Polskiego Zwi?zku Kolarskiego Wojciech Walkiewicz.

Królak triumfowa? w dziewi?tej edycji amatorskiego, ale presti?owego wieloetapowego Wy?cigu Pokoju w 1956 roku, w Pradze. Po nim zwyci?stwa odnosili Ryszard Szurkowski (1970, 1971, 1973 i 1975), Stanis?aw Szozda (1974), Lech Piasecki (1985) i Piotr Wadecki (2000).

Uroczysto?ci pogrzebowe zmar?ego odby?y si? 8.06.2009 w Warszawie- poinformowa? Polski Zwi?zek Kolarski.
Szczególy
Pierwsza wygrana Królaka, zawodnika reprezentuj?cego w karierze Sarmat? i Legi? Warszawa, "smakowa?a" polskim kibicom kolarstwa najbardziej. Szosy zaroi?y si? od ch?opców na rowerach, z których ka?dy chcia? by? Królakiem... Nic dziwnego, ?e sta? si? jednym z najbardziej popularnych sportowców Polski lat 50.

?ó?ty trykot lidera Stanis?aw Królak zdoby? w dramatycznych okoliczno?ciach, na etapie z Lipska do Karl-Marx-Stadt (dzi? Chemnitz) - 190 km. Kolarze mieli do pokonania strome wzniesienie w miasteczku Meerane, nazywane wtedy "?cian? p?aczu". Niektórzy musieli zsiada? z rowerów, by je sforsowa?. Pierwszy przejecha? t? stromizn? W?och Aurello Cestari i zyska? przewag? oko?o 2 minut nad czo?ówk?, a 3 minuty nad Królakiem. Polak, w parze z silnym Rumunem Dumitrescu, ruszy? w pogo?... Na stadion w Karl-Marx-Stadt wpad? jednak samotny, bardzo zab?ocony kolarz. Przez d?ug? chwil? sprawozdawcy nie potrafili rozpozna?, kto nim jest. Jak wspomina w swych ksi??kach dziennikarz Bogdan Tuszy?ski, on pierwszy zorientowa? si?, ?e to Stanis?aw Królak i krzykn?? na ca?e gard?o jego nazwisko...

Po dniu odpoczynku kolarze wyruszyli do Karlowych Warów (141 km). Zanim Stanis?aw Królak rozkr?ci? si? na dobre, silne tempo sprawi?o, ?e straci? do czo?ówki 3 minuty, a gro?ny Constantin Dumitrescu czyha? na jego pozycj? lidera. Zdawa?o si?, ?e wszystko ju? stracone. Jednak kryzys min?? i polski lider, w towarzystwie kolarzy z francuskiej Polonii, dogoni? czo?ówk? i na met? przyjecha? ze strat? tylko 25 sekund do zwyci?zcy. Uratowa? sw? ?ó?t? koszulk? i na praskim stadionie przejecha? rund? honorow?, z wie?cem na ramionach (wraz z ekip? ZSRR - 1. miejsce w klasyfikacji dru?ynowej).

Królak cztery razy zdoby? tytu? mistrza Polski w wy?cigu szosowym, górskim i prze?ajowym, w latach 1952-1955. Siedem razy ?ciga? si? w Wy?cigu Pokoju (1952-1961), trzykrotnie uczestniczy? w szosowych mistrzostwach ?wiata.

Niespe?na rok temu, 1 sierpnia 2008, Królak otrzyma? przyznany mu przez prezydenta RP Lecha Kaczy?skiego Krzy? Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W niedziel? Stanis?aw Królak zosta? w??czony do Alei Gwiazd Kolarstwa Polskiego w Na??czowie.

- Po raz pierwszy wsiad?em na rower maj?c trzyna?cie lat, a by?o to w podwarszawskiej miejscowo?ci Las, gdzie moim s?siadem by? pó?niejszy trener polskich kolarzy Henryk ?asak. ?cigali?my si? po polnych drogach - wspomina? wówczas Stanis?aw Królak.

***


tekst z www.onet.pl
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu