Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 27 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
WY?CIG PAR Z WIATREM W ?MIGRODZIE
Pomimo silnego wiatru i zachmurzonego nieba, na starcie IV Kolarskiego Wy?cigu Na Czas o „Puchar Burmistrza Gminy ?migród", rozegranego w dniu 4 pa?dziernika 2009 r. stan??o 60 zawodników i 4 zawodniczki, by zmierzy? si? w rywalizacji na 19, 3 kilometrowej trasie ze ?migrodu przez Osiek do Rudy ?migrodzkiej i z powrotem. Doskonali sportowcy ze Zbigniewem Szcz?snym w parze z Piotrem Szulcem na czele a obok znany z Radia ESKA Tomasz Wo?od?ko z ma??onk? budzili wielkie zainteresowanie w?ród kibiców i samych uczestników. Obok, przy linii startu i zarazem mety, pojawili si? znani niegdy? torowcy: olimpijczyk i zarazem mistrz ?wiata Janusz Kierzkowski z kilkakrotnym mistrzem i wicemistrzem Polski Tadeuszem Dubickim.

Od dawna wiadomo, ?e aby liczy? si? w ?migrodzkiej czasówce przy wiej?cym bocznym wietrze, trzeba mie? doskonale przygotowane rowery do jazdy na czas. I takie by?y. Wspaniale wygl?daj?ce rowery, kolorowe stroje kolarzy sta?y si? ozdob? wy?cigu.

Najlepszy czas 26.26 wykr?ci?a pozna?ska para Robert Kiszka, Krzysztof Nowak. Para Szcz?sny, Szulc osiagn??a czas 27.11 wygra?a kat. 36 -50 i zdoby?a 4 miejsce open.

W?ród kobiet triumfowa?y Joanna Wo?od?ko, Ma?gosia Pawlaczek - 33.22.

Szczególy
Po uroczystym otwarciu imprezy przez Komandora Stanis?awa Chor??yczewskiego i Przewodnicz?cego Rady Miejskiej Jana Czy?owicza a tak?e udzieleniu instrukta?u przez S?dziów G?ównych Lecha Paczkowskiego i Miros?awa Motwickiego, tu? po godzinie 13.00 na tras?, w 2 minutowych odst?pach wyruszy?y startuj?ce pary. Jako pierwsze na linii startu stan??y panie a po nich kolejno kategorie m?skie, od najm?odszych do najstarszych. Wy?cig doskonale by? zabezpieczony od strony technicznej przez organa Policji i Stra?y Po?arnej ze ?migrodu. Na trasie, nawrocie i mecie usytuowane zosta?y punkty, w których nad bezpiecze?stwem czuwali ratownicy medyczni. Na szcz??cie nie musieli w ?adnym wypadku udziela? jakiejkolwiek pomocy medycznej.
Po zako?czeniu wy?cigu Burmistrz Robert Lewandowski wr?czy? puchary dla pierwszych sze?ciu par w ka?dej kategorii, dyplomy wszystkim startuj?cym zawodnikom, puchary i dyplomy dla najm?odszego i najstarszego uczestnika oraz puchary najstarszej parze. Burmistrz zaprosi? jednocze?nie na kolejne czasówki w roku przysz?ym, maj?c przekonanie, ?e wspólnie z trzebnickim starost? do tego momentu poczyni? starania by poprawi? jako?? nawierzchni na trasie ?migrodzkich czasówek.
Oto wyniki ko?cowe:
Kobiety – open
1. Ma?gorzata Pawlaczek – Trzebnica – 33,22
Joanna Wo?od?ko – Wroc?aw
2. Irena Sudo? – Gracze – 40,07
Anna Wrona – Gracze

Kategorie m??czyzn.
16 – 35 lat (1993 – 1974)
1. Robert Kiszka – Pozna? – 26,26
Krzysztof Nowak – Pozna?
2. Grzegorz Pytlak – Polkowice – 27,09
Pawe? ?elichowski – Polkowice
3. Micha? Majchrzak – Nowy Lubosz – 27,10
Robert ?mudzin – Wolsztyn
4. Mateusz Jegier – Kluczbork – 27,52
Edward Gu?aj – Kluczbork
5. Bartosz Wujczak – Leszno – 27,59
Mateusz Milanowski – Pozna?
6. Aleksander Lipski – Wroc?aw – 29,30
Tomasz Stalinger – Wroc?aw
7. Maciej Wo?niak – Ko?cian – 30,10
Kamil Mendelewski – Ko?cian
8. Kamil Krupa – Kluczbork – 31,47
Patryk Stosz – Kluczbork
9. Mariusz Pawelec – Cieszków – 34,51
S?awomir Król – Krotoszyn

36 – 50 lat (1959 – 1973)
1. Zbigniew Szcz?sny – Sobótka – 27,11
Piotr Szulc – Wroc?aw
2. Grzegorz Guz – Polkowice – 27,36
Pawe? Kimbort – Szklarska Por?ba
3. Andrzej Witkowski – Ole?nica – 30,37
Roman Cie?lik – Ole?nica
4. S?awomir Oba?a – Trzebnica – 31,09
Gerard Skalski – Trzebnica
5. Leszek Kozio? – Pozna? – 31,20
Tomasz Wo?od?ko – Wroc?aw
6. Józef Skubiszewski – Wroc?aw – 31,31
Miros?aw Fita? – Wroc?aw
7. Miros?aw Janiak – Trzebnica – 33,07
Stanis?aw Wieczorkowski – Trzebnica
8. Piotr Jastrz?bski – Wroc?aw – 33,29
Stanis?aw Ma?lak – Wrz?ca ?l?ska

51 – 60 lat (1949 – 1958)
1. Piotr Ratajczyk – Kalisz – 28,03
Zdzis?aw Kalinowski – Choszczno
2. Jan Kozak – Nysa Gracze – 31,02
Ryszard ?miglewicz – Nysa Gracze
3. Zenon Janiak – Trzebnica – 31,07
Grzegosz Wo?oszyn – Trzebnica
4. Bogus?aw Zieli?ski – Trzebnica – 31,58
Henryk Zi?ba – Trzebnica
5. Stanis?aw Szopa – Trzebnica – 32,43
Marian Przybylski – Trzebnica
6. Piotr Owsianik – Wroc?aw – 34,12
Lech Piadyk – Wroc?aw
7. Bogdan Majchrzak – Milicz – 47,59
Kazimierz Ptasznik – Cieszków

powy?ej 61 lat (1948 i starsi)
1. Jan Ferdyn – Gracze – 31,28
Antoni Macho? – Gracze
2. Czes?aw Jakubowski – Go?ci?cin – 31,40
Zenon Mosiejowski – Gracze
3. Jan Krzesak – ?migród – 32,46
Marian B?o?ski – ?migródek
4. Józef Ciesielski – Kaszyce Milickie – 41,04
Stanis?aw Burkowski – ?migród
5. Boles?aw Zajiczek – Milicz – 50,49
Bernard Miko?ajczyk – Milicz
6. Bronis?aw Skiba – ?migród – 59,00
Ryszard Sleboda – Wo?ów
Najm?odszy zawodnik : Patryk Stosz – Kluczbork
Najstarszy zawodnik: Boles?aw Zajiczek – Milicz
Najstarsza para: Boles?aw Zajiczek i Bernard Miko?ajczyk – Milicz
info ze strony zmigrod24.pl

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu