Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 21 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
ROWEROWE MIASTA
Seminarium "Rowerowe Miasta" odby?o si? 25.03. 2010 we Wroc?awiu. Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej wraz z Wroc?awsk? Inicjatyw? Rowerow? opowiadali o problemach z jakimi brykamy si? codziennie przeje?d?aj?c przez miasta i poza nimi.

S? ju? przygotowane zmiany w polskm prawie drogowym a dokument jest po pierwszym czytaniu w komisji sejmowej.

Najwa?niejsz? proponowan? dla kolarzy zmian? jest dopuszczenie do jazdy parami koniecznej w ka?dym treningu. By?aby ona mo?liwa pod warunkiem, ?e nie b?dzie utrudnia?a poruszania si? po drodze innym u?ytkownikom.

Od 1-go kwietnia (to nie ?art!) mo?emy wsiada? z rowerem do tramwajów i autobusów - we Wroc?awiu!!!!

Oficer rowerowy Miasta Wroc?awia pokazywa? przygotowane zmiany w systemie ?cie?ek rowerowych.

Szczególy
Wa?n? zmian? jest przywrócenie przepisu (zgodnie z Konwencj? Wiede?sk?) daj?cego pierwsze?stwo przejazdu rowerzy?cie jad?cemu ?cie?k? na wprost - przed samochodem skr?caj?cym w prawo.

Proponowane zmiany to równie?:

- dopuszczenie jazdy ?rodkiem jezdni (normalnie tylko przy prawej kraw?dzi) na skrzy?owaniach i rondach

- dopuszczenie opon zimowych z kolcami

- dopuszczenie przewozu dzieci w przyczepkach

- dopuszczenie znaków poziomych na jezdni (np. dla oznakowania szlaku rowerowego lub wy?cigu), które s? stosowane cz?sto, ale zupe?nie nielegalnie

- dopuszczenie wyprzedzania z prawej poruszaj?cych si? pojazdów (bo je?li stoj? w koru to mo?emy je omin??, ale je?li jad? 10 km/h to ju? nie :-))

Niestety, jak powiedzia? Marcin Hy?a z "Miasta dla rowerów" , ?rodowisko kolarskie nie uczestniczy?o w przygotowywaniu zmian w przepisach, wi?c je?li jakiej? istotnej poprawki nie b?dzie to tylko z naszej winy.... Bo co z jazd? wachlarzem?? A co z wachlarzem podwójnym?? Echh


TU TEKS AGATY SARACZY?SKIEJ W GAZECIE WYBORCZEJ
PROJEKT ZMIAN

Tu jeszcze dla zainteresowanych o przysz?o?ci rowerowego Wroc?awia
Uwagi do projektu zmiany Studium A.D. 2010
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu