Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 21 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
WY?CIGOWY TRENING Z SZERSZENIAMI
Zenon Janiak (prezes trzebnickich Szerszeni) i Jacek ?yczkowski z Bukowiny Sycowskiej wygrali w niedziel? 13 kwietnia swoje kategorie ( powy?ej 45 lat - junior, poni?ej junior m?odszy) na 30 -kilometrowej trasie punktowanego treningu mi?dzy Ole?nic? a Trzebnic? i... grillowanymi kie?baskami.
Grupa juniorska wyruszy?a z Ole?nicy 5 minut przed juniorami m?odszymi i taki mniej wi?cej dystans czasowy utrzyma? si? do mety. Kolarze wi?kszo?? trasy pokonali w grupach, cho? formowanie szyków do jazdy pod wiatr utrudnia? wzmo?ony ruch samochodów, w?ród których przemyka?y teamowe pojazdy wioz?ce zawodników na kryterium w Twardogórze. Zwyci?zcy pokonali tras? z pr?dko?cia nieco ponad 33 kilometry na godzin? rozrywaj?c peletoniki na podje?dzie w Cerekwicy i ko?cz?c na finiszowej zmarszczce w samej Trzebnicy.
W kategorii powy?ej 45 lat za Zenonem Janiakiem wpad? Bogdan Jaworski a nast?pnie Szerszenie Stanis?aw Szopa, Henryk Zi?ba i Grzegorz Wo?oszyn.
W juniorach m?odszych jak zwykle za ?yczkowskim przyjecha? Rafa? Wiatrak z Twardogóry a trzeci by? Robert Rasa?a.

ZOBACZ ZDJ?CIA
Szczególy
W treningu uczestniczyli:

Grzegorz Wo?oszyn
Zenon Janiak
Miros?aw Janiak
Bogus?aw Zieli?ski
Andrzej Sip
Stanis?aw Szopa
Henryk Zi?ba
Andrzej Witkowski
Zbigniew Wieczorkowski
Jan Czapli?ski
Bodan Jaworski
Edward Rasa?a
Jakub Luba?
Micha? Dziki
Grzegorz Warchlewski
Marek Dolina
Grzegorz Buraczy?ski
Józef Fogt

Zwyci?zcy:

1. Zenon Janiak
2. Bogdan Jaworski
3.Henryk Zi?ba i Stanis?aw Szopa

Junior M?odszy urodzeni po 1962 r.

Tomasz Wo?od?ko
Waldemar Szewczuk
Robert Rasa?a
Jacek Budziszewski
Pawe? Sobczak
Rafa? Wiatrak
Jacek ?yczkowski
Grzegorz Bogdajewicz
Maciek Owczarek
Tomasz Janda

Zwyci?zcy:

1. Jacek ?yczkowski
2. Rafa? Wiatrak
3. Robert Rasa?a

Go?cinnie wyst?pi? w zawodach Grzegorz Fajkowski
Wszyscy zawodnicy szcz??liwie uko?czyli zawody
Najstarszy zawodnik mia? 74 lata!!!

Pocz?stunek dla zawodników przygotowali:
Ma?gorzata Pawlaczek (grethen)
Andrzej Garli?ski (Meeeega Szersze?)

Za uczestnictwo w zawodach i za sportow? walk? dzi?kuj? Szerszenie z Ojcem Dyrektorem Zenonem na czele!!!!

Z pozdrowieniami
Szersze? Zenon
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu