Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 25 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
??d?o Szerszenia JU? W SOBOT?
Od pi?tku w Trzebnicy pojawia? si? b?d? kolarze, którzy przyjad? w Kocie Góry zmierzy? si? z wyj?tkowo w tym roku wymagaj?c? tras? V Trzebnickiego Maratonu Rowerowego „??d?a Szerszenia”.

Walka o podium rozpocznie si? w sobotni poranek.

Kolarze wypuszczani b?d? na tras? maratonu w 10-osobowych grupach. O godzinie 8:00 spod O?rodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Nowej 1 wyruszy pierwszy peletonik, z?o?ony z pa?, a po nim co 2 minuty jeszcze trzy damskie sk?ady.

Po paniach na tras? wyjad? panowie. W sumie z „??d?em” zmierz? si? 34 kolarki i a? 600 kolarzy z ca?ej Polski, a tak?e z Czech, Niemiec, Holandii i Belgii . Taka ilo?? uczestników to jak dot?d rekord frekwencji w Pucharze Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, którego jedn? z edycji jest w?a?nie trzebnicka impreza.
Szczególy
Przyje?d?aj? co roku, nierzadko z rodzinami
Wielu uczestników do Trzebnicy przyje?d?a ju? po raz kolejny. Otwarcie chwal? zalety maratonu organizowanego przez Kolarskie Stowarzyszenie Sportowe „Szerszenie Trzebnica”, k?ad?c nacisk na interesuj?c?, wymagaj?c? kondycyjnego przygotowania tras?, poprowadzon? przez urokliwe zak?tki Doliny Baryczy i – przede wszystkim – Kocich Gór, które potrafi? da? si? kolarzom we znaki.

– Ujmuje ich tak?e wspania?a atmosfera, ?yczliwo?? mieszka?ców i nie spotykany gdzie indziej doping kibiców, którzy wzd?u? ca?ego 135-kilometrowego dystansu czekaj? na przejazd marato?czyków, zagrzewaj?c ich do walki z czasem i w?asnymi s?abo?ciami – mówi Stanis?aw Szopa, prezes zarz?du KSS Szerszenie Trzebnica. – Wszystko to sprawia, ?e uczestnicy ??d?a przyje?d?aj? do naszego miasta z rodzinami. W niedziel?, ju? po maratonie chc? swoim najbli?szym pokaza? tras?, z któr? musieli si? zmierzy?, ale równie? pi?kne widoki, jakimi nawet przy nienajlepszej pogodzie Wzgórza Trzebnickie potrafi? zachwyci?.

Trasa trudniejsza, ale atrakcyjna i znakomicie przygotowana
W stosunku do poprzednich lat trasa uleg?a nieznacznym modyfikacjom. Kolarze nie pojad? wi?c do Milicza, ale ju? w Su?owie odbij? na Gruszeczk?, by po zaledwie 40. kilometrach rozpocz?? mozolne wspinanie si? na z pozoru niewielkie wzniesienia, jakie tworz? Wzgórza Trzebnickie. Z korzy?ci? zarówno dla rowerzystów, jak i ruchu samochodowego organizatorzy chc? maksymalnie wykorzysta? boczne drogi, na których niedawno po?o?ono asfalt

– W ten sposób kolarzom zapewnimy spokojny i bezpieczny przejazd, a z drugiej strony grupy rowerzystów nie b?d? przeszkadza? kierowcom na g?ównych drogach powiatów milickiego i trzebnickiego – wyja?nia Zenon Janiak, Komandor Maratonu. – Chcia?bym te? podkre?li?, ?e dzi?ki ?cis?ej wspó?pracy ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy Zarz?d Dróg Powiatowych perfekcyjnie przygotowa? dla uczestników „??d?a” wszystkie szosy, ?ataj?c powsta?e po zimie dziury. W Pucharze Polski jeste?my jedynymi organizatorami, którym udaje si? zapewni? kolarzom tak znakomicie przygotowan? nawierzchni?. Jeste?my zobowi?zani w?adzom powiatu, ale przede wszystkim drogowcom.

Dzi?ki tej kooperacji podczas pokonywania 135 km kolarzom nie powinny przytrafi? si? przykre niespodzianki i konieczno?? wymiany d?tek. Dodajmy, ?e tras? „??d?a” bardziej wytrwali pokonaj? dwukrotnie. W tym roku, mimo ?e to dopiero pocz?tek rowerowego sezonu zmierzenie si? z dystansem 270 km zadeklarowa?o a? 90. kolarzy.

Kolarstwo coraz bardziej popularne
Z terenu naszego powiatu na starcie V Trzebnickiego Maratonu Rowerowego stawi si? a? 100 kolarzy. Co roku przybywa nam w Kocich Górach mi?o?ników dwóch kó?ek, szczególnie takich, którzy gotowi s? rzuci? „??d?u Szerszenia” wyzwanie i znakomicie radz? sobie na trasie. Poniewa? dysponujemy tak ?wietnymi terenami do rowerowych wypraw i kolarskich treningów trudno dziwi? si? rosn?cej popularno?ci rowerów i ich coraz liczniejszej obecno?ci zarówno na szosach, jak i bezdro?ach naszej gminy i powiatu.

Trzebnica z pewno?ci? zyska sobie nied?ugo miano rowerowej stolicy Dolnego ?l?ska. Przyczynia si? do tego zarówno „??d?o Szerszenia”, które spopularyzowa?o Wzgórza Trzebnickie w?ród kolarzy – amatorów i zawodowców – z Wroc?awia i innych zak?tków Polski. Do tego celu zmierza te? konsekwentnie realizowana strategia lokalnych w?adz, które silny nacisk k?ad? na rozwój sportu i turystyki, w szczególno?ci rowerowej.

Zdaje si?, ?e nawet niebiosa sprzyjaj? tym planom. Z prognoz wynika, ?e kolarzom uczestnicz?cym w V Trzebnickim Maratonie Rowerowym „??d?o Szerszenia” zarówno na starcie, jak i na ca?ej trasie towarzyszy? powinna s?oneczna, niemal wakacyjna pogoda.

Nie pozostaje wi?c nic innego, jak wszystkim uczestnikom po kolarsku ?yczy? „po?amania kó?”, „wiatru w plecy” i „?eby noga podawa?a”, a kibicom niezapomnianych wra?e? oraz znakomitej zabawy.

KSS Szerszenie Trzebnica
Wi?cej informacji na stronie: www.maraton.trzebnica.pl

greten
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu