Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 27 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
AZS WHIRLPOOL NA KILIMAND?ARO


Prawie 60 zawodników z kategorii U-23 i Elity m??czyzn stan??o w sobot? 16 lipca na starcie IV edycji AZS MTB CUP we Wroc?awiu.
Liczniej by?o tylko w Warszawie, która rozpoczyna?a w tym roku ca?y cykl. Trudna technicznie trasa zaskoczy?a wielu zawodników, którzy nie spodziewali si? w centrum Wroc?awia rasowej imprezy cross-country.

Najlepsi w?ród elity to Aleksandra Dubiel z Krakowa oraz Piotr Su?ek ze ?widnicy.
W kategorii AZS triumfowa?a Weronika Rybarczyk (U-23), Marta Su?ek w?ród m??czyzn Dariusz Poro? i Marcin Kawalec (U-23).
Szczególy
Wspó?organizatorem wroc?awskiej edycji by? team dzia?aj?cy przy sekcji AZS Politechniki Wroc?awskiej - Whirlpool AZS Politechnika Wroc?awska.
Najlepiej w?ród zawodników tej grupy spisa? si? Sebastian Pluta, który wywalczy? 2. miejsce w rywalizacji juniorów m?odszych. Warto doda?, ?e klub z Politechniki Wroc?awskiej zaj?? 1. miejsce w klasyfikacji uczelnianej.


Sukces imprezy potwierdza, ?e wroc?awska dru?yna, która od tego roku rozpocz??a wspó?prac? z firm? Whirlpool rozwija si? bardzo szybko pod wzgl?dem sportowym i organizacyjnym.

Rywalizacj? o godzinie 10:00 rozpocz?li najm?odsi zawodnicy, którzy mieli do pokonania maksymalnie trzy okr??enia. Start kobiet opó?ni? si? o 15 minut. To uk?on organizatora w kierunku srebrnej medalistki Akademickich Mistrzostw Polski - Weroniki Rybarczyk, która utkn??a na zakorkowanej autostradzie prowadz?cej do stolicy Dolnego ?l?ska. Na lini? startu pobieg?a prosto z samochodu. Nie przeszkodzi?o jej to jednak w zwyci?stwie.


Jednym z faworytów wy?cigu by? Dariusz Poro?, który wspomaga? autora trasy – Mateusza Madeja – w jej zaplanowaniu. Poprowadzili j? najtrudniejszymi fragmentami wzgórza Kilimand?aro, nad którymi zastanawia? si? nawet S?dzia G?ówny zawodów.

Po dok?adnym sprawdzeniu, trasa zosta?a zaakceptowana i to w?a?nie ona rozdawa?a karty w?ród zawodników. W?skie, kr?te ?cie?ki, strome zjazdy i bardzo sztywne podjazdy dawa?y si? we znaki nawet najlepszym. Na mecie wyra?nie da?o si? odczu? zdziwienie i niedowierzanie zawodników, którzy nie spodziewali si? w centrum du?ego miasta tak atrakcyjnej i trudnej trasy.

"Jeszcze w zimie, chodz?c po za?nie?onej trasie, wiedzia?em, ?e w?a?nie tutaj chc? zorganizowa? wroc?awsk? edycj? AZS MTB CUP" mówi? Grzegorz Miedzi?ski, g?ówny organizator cyklu. -Profil trasy by? udost?pniony ju? na miesi?c przed imprez?, to jednak nigdy nie zast?pi zapoznaniu si? z ni? na ?ywo.

Impreza swój sukces zawdzi?cza równie? sponsorom i partnerom, którzy hojnie wsparli wy?cig i równie mocno go promowali. Sprz?t AGD od Whirlpool, kursy j?zykowe od etutor.pl, bony i nag?o?nienie od Altra Fitness Club, czy w ko?cu zapowiedzi w wielu wroc?awskich mediach. Oby wi?cej takich imprez.

Kolejna ju? 21 sierpnia w Cieszynie.

WYNIKI


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu