Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 26 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
TUSZYN ZAPRASZA PARY

W Tuszynie k/Dzier?oniowa 18 wrzesnia 2011 r. odb?d? si?:

Mi?dzywojewódzkie Mistrzostwa M?odzików w Wy?cigu Parami na Czas o Puchar Wójta Gminy Dzier?oniów Marka Chmielewskiego.

oraz

Otwarte Mistrzostwa Dolnego ?l?ska i Lubuskiego w Wy?cigu Parami na Czas w kat. Junior m?., Juniorka m?., Junior, Kobiety Open, M??czy?ni Open .
Szczególy
Regulamin

Mi?dzywojewódzkie Mistrzostwa M?odzików w Wy?cigu Parami na Czas o Puchar Wójta Gminy Dzier?oniów Marka Chmielewskiego.

ATOM - CENTRUM TMT SKODA DZIER?ONIÓW - ROWERY FELT

Otwarte Mistrzostwa Dolnego ?l?ska i Lubuskiego w Wy?cigu Parami na Czas w kat. Junior m?., Juniorka m?., Junior, Kobiety Open, M??czy?ni Open .

Tuszyn 18.09.2011 r.

Cel wy?cigu:
Promocja Gminy Dzier?oniów. Popularyzacja sportu kolarskiego na terenie województwa dolno?l?skiego oraz zach?canie m?odzie?y do czynnego uprawiania kolarstwa i wspó?zawodnictwo sportowe dzieci i m?odzie?y.
Organizatorzy:
LKS ATOM BOXMET Dzier?oniów,
Gmina Dzier?oniów,
Szko?a Podstawowa w Tuszynie,
Dolno?l?ski Zwi?zek Kolarski
Urz?d Marsza?kowski Województwa Dolno?l?skiego,
Dolno?l?skie Zrzeszenie LZS,
Powiatowe Zrzeszenie LZS Dzier?oniów,

Termin i miejsce:

Wy?cigi rozegrane zostan? w dniu:
18.09.2011r. godz. 12:00 – Tuszyn Szko?a Podstawowa – Wy?cig Parami na Czas.

M?odziczka – 10 km.
M?odzik – 10 km.
Juniorka m?.- 10 km.
Junior m?. - 10 km.
Junior - 10 km.

Kobiety Open -10 km., w kategorii K. Open, nie wymagamy licencji kolarskiej.
M??czy?ni Open -10 km., w kategorii M. Open, nie wymagamy licencji kolarskiej.
Trasa wy?cigu:

Wy?cig zostanie rozegrany :Start – Tuszyn Szko?a Podstawowa kierunek Mo?cisko, Ksi??nica, Kie?czyn - Meta - Tuszyn

Biuro zawodów:

Szko?a Podstawowa im. Jana Paw?a II, Tuszyn 47 w dniu 18.09.2011r. Przyjmowanie zg?osze? od godz. 9.00 do 11.00, odprawa techniczna 11.30.

Start pierwszej pary godz.12.00.

Uczestnictwo:

Prawo startu maj? zawodniczki/cy posiadaj?cy aktualne badania lekarskie
i wa?n? na rok 2011 licencj?. Kategoria OPEN NIE WYMAGANA JEST LICENCJA, ZAWODNICY JUNIORZY AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE. Zawodnicy obowi?zkowo startuj? w kaskach pe?nych. Imienne zg?oszenia na pi?mie nale?y przesy?a? do dnia 10.09.2011 r. lub w dniu zawodów.

Ocena wyników:

Zwyci?zc? w poszczególnych wy?cigach – kategoriach wiekowych zostanie para która uzyska najlepszy czas na mecie.
Zasady finansowania:
- koszty organizacyjne i nagrody pokrywaj? organizatorzy,
- koszty przejazdu i pobyt pokrywaj? jednostki deleguj?ce,
- startowe pobierane b?dzie zgodnie z przepisami PZKol na rok 2011r.
Nagrody
Zawodnicy w poszczególnych kat. otrzymaj? medale i dyplomy.
W kategoriach juniorka/r, masters - nagroda pieni??na lub równowarto?? nagrody rzeczowej.

Lp. Kategoria I m. II m. III m. IV m.
1. Kobiety Open 400,- 300,- 200,-
2. M??czy?ni Open 400,- 300,- 200,- 50,-
3. Junior 300,- 200,- 150,- 50,-
4. Junior m?. 150,- 100,- 50,-
5. Juniorka m?. 150,- 100,- 50,-
6. Masters 200,- 150,- 100,-
7. M?odziczka/k rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe
Postanowienia ko?cowe:
- S?dziego G?ównego wyznaczy Kolegium Dolno?l?skiego Zwi?zku Kolarskiego.
- Za wypadki na trasie i zagubiony sprz?t organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci.
- Najbli?szy Szpital Dzier?oniów, ul. Cicha 4.
- Zawodnicy, którzy zostaj? poza grup? zawodnicz?, jak i wozy serwisowe pozostaj?ce poza g?ównym peletonem w odst?pie 5 minut poruszaj? si? zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
- Zawodnicy winni by? ubezpieczeni przez macierzyste kluby.
- W sprawach spornych dot. wy?cigu decyduje organizator w porozumieniu z S?dzi? G?ównym.
- Porz?dek i zasady poruszania si? podczas wy?cigów b?d? omówione na odprawie technicznej.
- Organizator b?dzie dysponowa? obs?ug? ( zabezpieczeniem) w liczbie 10 osób.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów.
- Odpowiedzialnym za organizacj? wy?cigów s?:
Prezes LKS ATOM BOXMET Dzier?oniów Jaros?aw Pawlaczek tel. 605-363-676
Wiceprezes ds. sportowych Mariusz Mazur tel. 504-174-797


Sponsorzy:
 ATOM -Sprawdzony Deweloper - Wroc?aw,
 TMT Centrum Skoda Dzier?oniów,
 Boxmet, Boxmet Medical, Boxmet Trade,
 Bank BG?
 J.G. - Jerzy Gawrycki - Za?ad Przetwórstwa Mi?snego
 DRG Agro Group - Tuszyn
 Harfa - Harryson Henryk Charucki,
 Aklima Klimatyzacje - Wentylacje
 Almabud - Przedsi?biorstwo Budowlane
 Intermarche - sie? sklepów Dzier?oniów , Bielawa
 Przeds?biorstwo Budowlane MIAZGA
 Danrol of Poland,
 Domino - Armatura sanitarna,
 Romis - Stolarka okienna,
 Centrum Stomatologiczne Twój U?miech,
 Studio Edytor - Drukarnia,Widawinictwo,
 Bestor- Bramy gara?owe - HORMANN
 DANDIS- Wypo?yczalnia i sprzeda? aut kampingowych
 Sklep Sprtowo - Rowerowy K2,
 Rowery Dejnek
Patronat medialny: Tygodnik Dzier?oniowski, Telewizja Sudecka, Radio Sudety, Doba.pl, Kolarski.pl.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu