Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 20 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
TRENING PAW?A CHARUCKIEGO
Pawe? Charucki (ur. 14 pa?dziernika 1988 we Wroc?awiu) polski kolarz szosowy trenuj?cy w CCC Polsat Polkowice, mistrz Polski Orlików


W styczniu ogólnorozwojówka, przepracowane 81 godzin treningowych, w tym rower, pi?ka no?na, si?ownia, marszobiegi i narty biegowe.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze sauna i basen.

W lutym ju? tylko rower... Przepracowane do dzi? jest oko?o 90 godzin jazdy rowerowej i cykloergometru.

Na ostatnim zgrupowaniu mojej dru?yny CCC Polsat Polkowice, które odbywa?o si? w Lloret de Mar w ciagu 15 dni treningowych przejechali?my prawie 2 tysi?ce kilometrów.

24 lutego wylecieli?my na kolejne zgrupowanie...


fot. Julia Wo?od?ko
Szczególy
....Na kolejne ju? zgrupowanie w Hiszpanii, ekipa kolarska wybra?a tym razem Benidorm.

Miasto po?o?one jest na wybrze?u Costa Blanca, 45 kilometrów od Alicante i tak jak Lloret de Mar, czy Calpe, jest bardzo cz?sto odwiedzane przez wiele ekip kolarskich przygotowuj?cych si? do startów w zbli?aj?cym sezonie. O tej porze roku panuj? tu doskona?e warunki klimatyczne (komfortowa temperatura, s?o?ce) co sprzyja prowadzeniu d?ugich treningów szosowych, buduj?cych baz? kilometrow?.

Wybrze?e Costa Blanca to równie? mocno zró?nicowane ukszta?towanie terenu gdzie mo?na prowadzi? treningi o ró?nym nasileniu stopnia trudno?ci od jazdy po p?askim a sko?czywszy na do?? trudnych podjazdach.

To ju? ostatnie chwile przygotowa? do sezonu – powiedzia? dyrektor sportowy ekipy Piotr Wadecki, tuz przed odlotem do Alicante. Przed ekip? ostatnie cykle treningowe, które b?dziemy prowadzili przez pierwszy tydzie? by na pocz?tku marca, spo?ród ca?ej ekipy wy?oni? najlepiej przygotowanych na pierwszy start w tym sezonie, wy?cigu Vuelta Ciclista a Murcia. Po Murcii dalej b?dziemy trenowa? w Benidormie, sk?d 18.03. br. udamy si? na klasyk do Francji , Classic Loire Touraine a na zako?czenie pobytu w Hiszpanii cz??? ekipy we?mie udzia? w etapówce w Portugalii.

W mojej ocenie stan przygotowa? do sezonu kolarskiego 2012 jest bardzo dobry.

Kolarze okres zimowy przepracowali bardzo intensywnie, co b?dzie zapewne skutkowa?o dobrymi wynikami ju? bezpo?rednio podczas startów.

To zgrupowanie ma za zadanie m.in. dalsze budowanie bazy kilometrowej a tak?e zwi?kszanie wydolno?ci i podnoszenie kondycji .


Na zgrupowanie do Hiszpanii uda?a si? prawie kompletna ekipa za wyj?tkiem Rafa?a Ratajczyka który prowadzi indywidualny program przygotowa? do startów w sezonie 2012.

Zgrupowanie potrwa do 20 marca, a po jego zako?czeniu cz??? ekipy we?mie udzia? w wy?cigu etapowym w Portugalii, Volta ao Alentejo (kat.2.2), który odb?dzie si? w dniach 22-25.03.br.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu