Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 25 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
B?DZIE NOWY REKORD TRASY W ?MIGRODZIE?
Kto w sobot? b?dzie hucznie ?wi?towa? imieniny Micha?a, mo?e mie? k?opoty z wykr?ceniem naprawd? dobrego czasu.

Rozegrany 2 pa?dziernika 2011 roku, na zako?czenie sezonu VI Kolarski Wy?cig Na Czas Parami o Puchar Burmistrza Gminy ?migród by?, jak dot?d, najszybsz? edycj? tej popularnej w?ród dolno?l?skich kolarzy czasówki. Po raz siódmy „pary w ?migrodzie” odb?d? si? 30 wrze?nia 2012

Poprzeczka ustawiona jest bardzo wysoko, poniewa? w?a?nie zesz?oroczna edycja zadziwi?a wszystkich – i uczestników, i s?dziów, i kibiców – znakomitymi wynikami.

Wówczas to rekord licz?cej 19,3 km trasy ustanowili Wojciech Kwiecie? i Jacek Jaremko, którzy wpadli na met? z czasem 24.43.

Drugie miejsce w open zaj?li Jurek Sikora i Jarek Fafu?a (24.59), a trzecie para z Nowogardu:
Jan Zugaj i Zbigniew Szko?uda (25.33).

O sukcesach mog? równie? mówi? pozostali zawodnicy, którzy zdecydowanie poprawili swoje wyniki poprzednich lat. Rywalizacji na trasie ?migrodzkiej czasówki dot?d zawsze towarzyszy? niezbyt przychylny kolarzom wiatr. Tym razem nie do??, ?e przyjemnie ?wieci?o wczesnojesienne s?o?ce, to na otwartej przestrzeni w?a?ciwie nie odczuwa?o si? ?adnych podmuchów.

Szczególy
W takich warunkach przeszkod? w?a?ciwie nie by?o tych kilka kilometrów wyj?tkowo fatalnej nawierzchni...

Wprawdzie burmistrz ?migrodu, o puchar którego odbywa si? rywalizacja ju? kilka lat temu obiecywa? remont drogi, ale widocznie w kasie gminy wci?? nie znalaz?y si? na ten cel pieni?dze.

Szkoda, poniewa? na czasówk? przyje?d?a co roku oko?o 100 kolarzy. Niektórzy, zniech?ceni stanem asfaltu, wi?cej nie bior? w niej udzia?u. Z wyremontowania drogi skorzystaliby nie tylko organizatorzy zawodów i kolarze startuj?cy w czasówce.

Korzy?? z organizacji zawodów kolarskich odnie?li mieszka?cy pobliskich Domanowic, przez które przebiega trasa ??d?a Szerszenia. Dwa lata temu we wsi po?o?ono, w?a?nie z my?l? o maratonie, niemal 2 km nowej nawierzchni.

Asfalt g?adki jak stó?, taki jak fragment szosy biegn?cy od Osieka, przez Jamnik a? do wsi Biedaszkowo, gdzie jest pó?metek wy?cigu, pozwoli?by zapewne na pobicie przez któr?? z par dotychczasowego rekordu trasy. Czy tak si? stanie ?


Powalczymy o to ju? w ostatni weekend wrze?nia.


Zwyci?skie pary w poszczególnych kategoriach 2011:
Kobiety:
Ma?gorzata Pawlaczek i Joanna Wo?od?ko (30.43)
M??czy?ni powy?ej 60 lat:
Edward Lascioli i Zygmunt Pfeifer (27.19)
M??czy?ni roczniki 1960-1951:
Jan Brze?ny i Jan Faltyn (27.21)
M??czy?ni roczniki 1975-1961:
Jacek Jaremko i Wojciech Kwiecie? (24.43)
M??czy?ni roczniki 1995-1976:
Micha? Kurpik i Piotr Szulc (26.22)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu