Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 27 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
SEJMIK KOLARZY MASTERS
Polski Związek Kolarski oraz Komisja Masters PZKol zwołują na dzień 2 marca 2013 r. Ogólnopolski Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy Kolarzy Masters i Cyklosportu.

Sejmik odbędzie się o godzinie 12:00 na torze kolarskim w Pruszkowie, ul. Andrzeja 1.

Prawo uczestnictwa w Sejmiku z głosem stanowiącym mają:
1) każdy kolarz Masters i Cyklosportu z licencją 2012 roku,
2) organizator wyścigów Masters ujętych w Kalendarzu Imprez Kolarstwa Masters na 2012 rok,
3) działacz sportowy - członek Zarządu Klubu Kolarskiego Masters z licencją 2012 roku.

Do otrzymania mandatu delegata na Sejmik upoważnia okazanie licencji na 2012 rok.

Szczególy
W przypadku organizatorów imprez mandat delegata przysługuje jednej osobie wskazanej przez danego organizatora wyścigów ujętych w Kalendarzu Imprez na 2012 rok.

Zgłoszenia do udziału w Sejmiku będą odbywały się za pomocą poczty elektronicznej poprzez stronę Komisji Masters oraz bezpośrednio przed Sejmikiem (recepcja przed salą obrad).

W trakcie Sejmiku Kolarzy Masters i Cyklosportu wybierani będą:
· Przewodniczący Komisji Masters i Cyklosportu PZKol
· Członkowie Komisji Masters i Cyklosportu PZKol (od 5 – 9 osób)

Kandydatury na funkcje Przewodniczącego i członków Komisji mogą być zgłaszane do dnia 28.02.2013 pocztą elektroniczną do Komisji Masters (e-mail: biuro@komisjamasters.pl, ewentualnie kopia na adres biuro@pzkol.pl) lub bezpośrednio w trakcie obrad Sejmiku.

Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji przysługuje wszystkim osobom uprawnionym do udziału w Sejmiku (zgodnie z w/w kryteriami).

Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać do dnia 28.02.2013 r. z podaniem następujących danych:
· nazwisko i imię kandydata
· osoba lub jednostka zgłaszająca z podaniem trybu w jakim kandydat zostaje zgłoszony (np.: zgłoszenie przez kolarza Masters lub Cyklosport lub zgłoszenie przez organizatora imprez, uchwała władz klubu)
· konkretna funkcja, o którą kandydat się ubiega
· krótka informacja dodatkowa o kandydacie (np.: charakterystyka kandydata)

Proponowany program Sejmiku:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Wybór prezydium Sejmiku.
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad Sejmiku.
4. Wybory Komisji:
a) Uchwał i Wniosków,
b) Wyborczej,
c) Skrutacyjnej.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Sprawozdanie Komisji Masters z działalności w latach 2011-2012.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji.
8. Wybory Przewodniczącego Komisji Masters i Cyklosportu.
a) przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów zgłoszonych na funkcję Przewodniczącego Komisji w trybie elektronicznym oraz zgłoszenia kandydatur z sali.
b) Wystąpienia kandydatów.
c) Wybory Przewodniczącego (głosowanie tajne).
d) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów.
9. Wybory pozostałych członków Komisji (5-9 osób).
a) Zgłoszenia kandydatów,
b) Wybory członków Komisji,
c) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów.
10. Program działania Komisji na lata 2013 – 2016 (dyskusja delegatów, uchwały i wnioski).
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Zakończenie obrad.

Prezes PZKol
Wacław Skarul

Sekretarz Generalny PZKol
Arkadiusz Bęcek

Komisja Masters PZKol
Dr Jan Bestry – Przewodniczący
Gajewski – z-ca Przewodniczącego

REGULAMIN OBRAD
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu