Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 26 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
ALEzzz !!!! ??D?O SZERSZENIA !!
wyniki ??d?a Szerszenia


??d?o by?o bez pogody, ale za to z rekordami

Zaci?ta rywalizacja w tegorocznym ??dle Szerszenia przebiega?a pod znakiem kaprysów pogody. Do pe?ni meteorologicznego przegl?du brakowa?o tylko, zapowiadanego zreszt?, gradu. Lodowe kulki si? wprawdzie nie pojawi?y, ale grad rekordów ustanowionych w zimnym deszczu – owszem.

Na trzech dystansach ??d?a (75 km, 150 km i 225 km) sklasyfikowano w sumie 733 zawodników. Piotr Górniak (BG? Eska Team), który w ubieg?ym roku wygra? Premi? Górsk? pod Rad?ów ustanowi? kolejny rekord i z?ama? magiczne 40 sekund (jego czas: 00:37,68). Nazwisko zobowi?zuje.

Mini

Najwi?cej kolarzy – a? 347 – ?ciga?o si? na najkrótszej p?tli, o której mo?na powiedzie?, ?e sta?a si? tras? czasówki. Czo?ówka nie schodzi?a poni?ej 38 km/h. Micha? Kurpik, który na tym dystansie triumfowa? równie? w ubieg?ym roku, przyjecha? na met? po 1 godzinie i 48 minutach. Drugi by? Konrad Guz z Piaseczna, a trzeci Borys Chwi?kowski w Lubonia.

PRABABKA

Pierwsze trójki:

1. Piotr Górniak (BG? ESKA TEAM) 00:37,68
2. Zbigniew Gucwa (?wiebodzice) 00:40,36
3. Micha? Kolenda (Whirlpool Team) 00:47,35

1. Kasia Dugiel (LKSAtom Boxmet Dzier?oniów) 1:10,82
2. Kasia Or?owska (Nysa) 1;34,51
3. Monika Strychar (Wroc?aw) 1:49,32

Szczególy
STRONA ORGANIZATORA


TAKIE BY?Y GRUPY STARTOWE NA ??D?O SZERSZENIA


Znakomicie pojecha?a przygotowuj?ca si? do udzia?u w Ironmanie Olimpia ?abuz, która w open zaj??a pi?te miejsce (z czasem 1:51:37), a w?ród pa? by?a pierwsza. Druga w open kobiet by?a Joanna Wo?od?ko (BG? Eska Team), która przyjecha?a na met? z czasem 1:56:31, w open zajmuj?c 20. miejsce.

W?ród najszybszych z najszybszych na dystansie mini byli równie? Marek Lachowski (Whirlpool Team), Micha? Wojty?o (Radiowa Akademia Triathlonu) i Remigiusz Rolski. Wyprzedzili m.in. Tomasza Stalingera (Harfa Harryson Felt Team) i zamykaj?cego pierwsz? trzydziestk? Rafa?a Wiatraka (BodyiCoach Cycling Team).

Mega

Dystans 150 km, prowadz?cy m.in. przez s?ynny Rad?ów, zwany Prababk? wygra? Zbigniew Gucwa ze ?wiebodzic z czasem 03:55:21. W?ród Dolno?l?zaków ?wietnie zaprezentowa? si? tak?e czwarty w open Grzegorz Strychar (04:01:06). Zaraz po nim na mecie zameldowa? si? Micha? Kolenda (Whirlpool Team), Krzysztof Mazurkiewicz (Whirlpool Club), niezmiennie znakomity Ryszard Rawski (Harfa Harryson Felt Team) i Pawe? Ziober (Whirlpool Team), których ?rednia na tym dystansie oscylowa?a w granicach 36 km/h.

Kolejn? „dyszk?” otwiera Grzegorz Kr??el (Harfa Harryson Felt Team), a za nim: Piotr Górnik (BG? Eska Team), Artur Gacek (Whirlpool Club), Tomasz Macia? (BG? Eska Team), Zbigniew Fojtar i Miros?aw Fita? (obydwaj s? zawodnikami Harfa Harryson Felt Team).

W?ród pa? bezkonkurencyjna okaza?a si? Katarzyna Dugiel (od tego sezonu stawiaj?ca pierwsze kroki w LKS Atom Boxmet Dzier?oniów), która pokona?a 150 km w czasie 4 godzin i 33 minut. Monice Janik do tego wyniku zabrak?o zaledwie o?miu minut, ale i tak pozwoli?o osi?gn?? ?redni? 32 km/h. Trzecia by?a Katarzyna Or?owska z Nysy (05:02:31).

Giga

Niekwestionowanym faworytem na dystansie 225 km by? Mateusz Kryk (Whirlpool Team), wi?c je?li kto? obstawi? jego zwyci?stwo u bukmachera, niewiele zarobi?. Niespodziank? nie jest tak?e wy?rubowany czas: 06:15:37, ale „smaczku” wy?cigowi dodaje fakt, ?e Ole?niczanin zaledwie o jedn? sekund? wyprzedzi? Tomasza Gajowskiego z Bystrzycy K?odzkiej, z którym zreszt? wspólnie wjechali na met?. Taki jest sport. Takie jest kolarstwo.

Znany ze „s?abo?ci” do bardzo d?ugich dystansów Krzysztof ?a?cucki na pokonanie tej trasy potrzebowa? 25 minut wi?cej, ale w swojej kategorii zaj?? I miejsce. S?awomir K?os pokona? tras? giga w czasie 6:51:10. Tu? poza pierwsz? „dwudziestk?” i zarazem poza podium znalaz? si? Andrzej Witkowski (Szerszenie Trzebnica).

Premia Górska

Od ubieg?ego roku na ??dle Szerszenia prowadzona jest osobna klasyfikacja w ramach Premii Górskiej pod Rad?ów, zwany Prababk?. W 2012 zwyci??y? Piotr Górniak (BG? Eska Team), który nie sprawi? zawodu i w tym roku. Z tym jednak wyj?tkiem, ?e jako pierwszy „z?ama?” 40 sekund i pokona? podjazd pod „Prababk?” w czasie 00:37,69. Drugi by? Zbigniew Gucwa (00:40,36), a trzeci Micha? Kolenda z Whirlpool Team (00:47,35).

W?ród pa? zwyci??y?a Katarzyna Dugiel, zawodniczka LKS Atom Boxmet Dzier?oniów (01:10,82), druga by?a Katarzyna Or?owska (01:34,51), a trzecia Monika Strychar z Wroc?awia (01:49,32).

Kolejna okazja, by zmierzy? si? z rekordami ??d?a za rok.


RAMKA:

PIOTR GÓRNIAK (BG? ESKA TEAM)

W zesz?ym roku na ??dle Szerszenia z?apa?em gum?. Potem nie mia?em ju? nic do stracenia i na sportowej z?o?ci podjecha?em Rad?ów na maxa. Na mecie okaza?o si?, ?e mój czas by? najlepszy. W tym roku liczy?em tylko na to, ?e nie b?dzie gorzej ni? poprzednio. Pod „Prababk?” podje?d?am z blatu (53 z?by), mam te? nietypowe, d?ugie korby 175 mm. Ten podjazd to dla mnie sprint na maksymalnej mocy. W okolicach Cz?stochowy, gdzie mieszkam, nie ma ?adnej górki o takim nachyleniu, trenuj? wi?c typowe interwa?y. Tabliczk? z nazwiskiem moim i Roberta Rasa?y widzia?em tylko na zdj?ciu – przyznaj?, ?e to mi?e.

greten


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu