Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 27 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
MARATON Z DUCHEM GóR


Na maraton z cyklu MTB Karkonosze Tour przyjecha?o do Szklarskiej Por?by 7 czerwca 2008 ponad 100 kolarzy, by zmierzy? si? zapowiadanym na ten dzie? upa?em 40st C. Tymczasem w lesie panowa? przyjemny ch?ód, na szybkich szutrowych zjazdach mo?na by?o z?apa? oddech przed nielicznymi podjazdami i daj?c? w ko?? Koralow? ?cie?k?, na której niektórzy musieli rowery pcha?...

ZOBACZ ZDJ?CIA Z MTB KARKONOSZE TOUR
Szczególy
Szybka i ?atwa technicznie trasa z krótkimi odcinkami wymagaj?cymi wi?kszej uwagi, mi?a atmosfera i dobrze oznakowanie - w?a?ciwie same plusy dla maratonu. Na trzech p?tlach mini mega i giga rozdano nagrody dla kilku kategorii wiekowych, by?y nagrody finansowe w kategoriach open a tak?e niespodziankowe nagrody dla najstarszych i najm?odszych. Na profesjonalnym podium (zdj?cie w galerii) dyplomy wr?cza? niestrudzenie Burmistrz Szklarskiej Por?by w towarzystwie samego Ducha Gór.
Zwyci?zcy Maratonu Mtb Karkonosze Tour poni?ej a w Galerii zdj?? wyniki nieoficjalne ca?ych zawodów. S? tam równie? portrety pami?ciowe z podium....


Wyniki Maratonu Mtb Karkonosze Tour

Open
GIGA (70km)

1 Poro? Dariusz 2:38:53,92

2 Szczucki Przemek 2:40:39,40

3 Ignaczak Rafa? 2:42:26,28MEGA (49 km)

1 Pihulak ?ukasz 1:49:58,22

2 Formicki Piotr 1:54:12,08

3 Wróbel Marcin 2:01:46,32MINI (28 km)

1 Be?ch Krzysztof 1:07:23,08

2 Stacinger Tomasz 1:09:23,29

3 J?drzejczak Micha? 1:11:44,83Wyniki Kategorie wiekowe

1 Poro? Dariusz elita Wroc?aw giga 2:38:53,92

2 Szczucki elita Z?otoryja giga 2:40:39,40

3 Ignaczak Rafa? elita Jelenia Góra giga 2:42:26,28

1 Grzegorzewski Krzysztof masters Pozna? giga 2:58:30,08

2 Kubiak Bart?omiej masters Jelenia Góra giga 3:00:42,45

3 Gryzwniak Mariusz masters Murowana Go?lina giga 3:02:43,96

1 Jurkowlaniec Miko?aj junior Wroc?aw giga 3:20:52,30

1 Formicki Piotr elita Kostrzyca mega 1:54:12,08

2 Makarewicz Piotr elita Jelenia Góra mega 2:06:25,70

3 Mach Tomasz elita Wa?brzych mega 2:14:12,60

1 Pihulak ?ukasz junior ?ary mega 1:49:58,22

2 Bochenek Wojtek junior ?ary mega 2:14:06,72

3 Reczuch Damian junior ?ary mega 2:23:20,02

1 Wróbel Marcin masters mega 2:01:46,32

2 Surwi?o Armand masters Tychy mega 2:05:29,30

3 Stermach Ireneusz masters Wroc?aw mega 2:17:52,60

1 Be?ch Krzysztof elita Piechowice mini 1:07:23,08

2 Stacinger Tomasz elita Wroc?aw mini 1:09:23,29

3 ?azaruk Jaros?aw elita ?ary mini 1:13:21,84

1 J?drzejczak Micha? junior ?ary mini 1:11:44,83

2 Kaczmarczyk Patryk junior Szklarska Por?ba mini 1:18:34,26

3 Oliwa Daniel junior Szklarska Por?ba mini 1:18:34,41

1 Kimbort Pawe? masters Szklarska Por?ba mini 1:12:06,68

2 Domowicz Jacek masters Boles?awiec mini 1:14:46,01

3 Lepka Piotr masters Szklarska Por?ba mini 1:26:13,71

A TU RELACJA ORGANIZATORÓW:


Rowerowe Królestwo KARKONOSZAFajnie jest widzie? zm?czone i u?miechni?te twarze zawodników. A tak by?o
w?a?nie podczas Maratonu Ducha Gór rozegranego 7 czerwca w Szklarskiej
Por?bie. Karkonosz by? ?askawy - pogoda dopisa?a, humory te?. Pierwsi na
mecie pojawili si? Dariusz Poro? (giga), ?ukasz Pihulak ( mega) i Krzysztof
Be?ch (mini).Na starcie organizowanego po raz pierwszy "Maratonu Ducha Gór" stan??o ponad
100 zawodników, co jak na bardzo bogaty kalendarz MTB w Polsce jest dobr?
prognoz? na przysz?o??. Zw?aszcza, ?e zawodnicy po przyje?dzie na met?
podkre?lali, ?e trasa jest bardzo ciekawa i zró?nicowana oraz, ?e by?a
bardzo dobrze oznakowana. I nie powinno to by? ?adnym zaskoczeniem, bo
Szklarska Por?ba od lat wyznacza standardy w oznakowaniu tras rowerowych nie
tylko podczas zawodów, ale przede wszystkim w turystyce rowerowej. Wystarczy
tylko wspomnie?, ?e wokó? miasta oznakowanych jest ponad 150 km tras.
Najnowsz? jest w?a?nie 21 kilometrowa p?tla Maratonu Ducha Gór, która
wkrótce mamy nadziej? doczeka si? tak?e trwa?ego oznakowania w terenie, bo
na razie jest tylko na mapie. Ambicj? pomys?odawców wy?cigu jest, aby
maraton na sta?e wpisa? si? do kalendarza MTB. Tak jak to si? sta?o z
najstarszym w Polsce maratonem MTB rozgrywanym podczas Festiwalu Rowerowego,
tak?e w Szklarskiej Por?bie (http://www.festiwalrowerowy.pl )

Trasa wy?cigu poprowadzona zosta?a znanymi ?cie?kami rowerowymi w tym
zag??biu MTB, ale by?o te? sporo nowych nieje?d?onych dotychczas szlaków.
Nawet miejscowi zawodnicy na niektórych ?cie?kach nie kryli zaskoczenia.
Prawdziw? "?cian? p?aczu" okaza? si? podjazd Koralow? ?cie?k?. Wielu musia?o
zej?? z roweru maj?c ju? za sob? wcze?niejszy 4 km pojazd. Wspinaczka do
"Ogrodu Ducha Gór" wymaga?a wysi?ku, ale za to uwa?ni zawodnicy na pewnym
odcinku trasy niczym na wyci?gniecie r?ki mieli w pe?nej krasie ?nie?ne
Kot?y, w których przecie? nadal le?y ?nieg!

Ogólnie zawody nale?y zaliczy? do bardzo udanych, mimo braku czipowego
pomiaru czasu, a w zwi?zku z tym konieczno?? oczekiwania na wyniki. Ale jak
powszechnie wiadomo, o czym przekonali?my si? na pocz?tku sezonu, figla
p?ataj? nawet najnowocze?niejsze systemy pomiarowe. Organizatorom zdarzy?o
si? te?, ?e w?ród wody przeznaczonej dla zawodników znalaz?o si? kilka
butelek wody dla obs?ugi technicznej. Ró?nica jest znacz?ca, bo ta druga
by?a z b?belkami, o czym przekona?o si? kilku zawodników przyjmuj?c to z
u?miechem, bo przecie? w tym wszystkim oprócz wyniku i rywalizacji, chodzi
te? o dobr? zabaw?.

Maraton Ducha Gór zaliczany jest do klasyfikacji Karkonosze Tour MTB
(http://www.mtb.karkonosz.pl)

------------------------------------------------------
tekst Karkonoska Agencja Informacyjna na zlecenie LOT
Komentarze
dianmari dnia 27 czerwca 2008 23:15
Przepraszam, czy w tej imprezie nie startowały w ogóle kobiety? Chyba, że tutaj http://www.intersport-team.pl/?id=relacje&cmd=view&rel=25 moja klubowa koleżanka Monika pisze o innej imprezie?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu