Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 21 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
1 czerwca MTB W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Ciekawa impreza dla zawodników MTB w najbliższy weekend w Szklarskiej Porębie: Memoriał Jurka Zawadzkiego odbędzie się 1.06.2013.

Start o godz. 12.00, Szklarska Poręba ul. Kasprowicza 25 - teren bazy harcerskiej "Czerwonak".

Trasa 31km, wpisowe 15zł. Dla zwycięzców nagrody finansowe i rzeczowe.
Szczególy
Link do strony


REGULAMIN MEMORIAŁU JURKA ZAWADZKIEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku, rekreacji i zdrowego trybu życia.
2. Promowanie regionalnych szlaków, miejscowości i walorów turystycznych.
3. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
4. Uczczenie pamięci jednego z założycieli Stowarzyszenia Cyklistów "Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach" i zasłużonego działacza na rzecz rozwoju turystyki Jurka Zawadzkiego.

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach”
siedziba: Szklarska Poręba 58-580 ul. Jedności Narodowej 10
tel. 696 155 119
e-mail: info@bike.superhost.pl
www.bike.superhost.pl

MOKSiAL

III. ZGŁOSZENIA
Zapisy będą przyjmowane do godziny 11.30 w dniu startu (1 czerwca 2013r.) w biurze zawodów znajdującym się przy bazie harcerskiej „Czerwonak” w Szklarskiej Porębie, na ul. Kasprowicza 45
Opłata wpisowa za start wynosi 15zł.

IV. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Zawody rozgrywane są na dystansie 31 km.
2. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
3. Kategorie wiekowe:
Open
Juniorzy od 15 do 18 lat (rok ur. 1995-1998)
Elita od 19 do 30 lat (rok ur. 1983 - 1994)
Masters I od 31 do 40 lat (rok ur. 1973 - 1982)
Masters II- mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1963 - 72)
Masters III- mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1962 i starsi)
Elita Panie od 15 do 30 lat (rok ur. 1983-1998)
Masters Panie od 31 lat (rok ur. 1982 i starsze)

3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.

4. We wszystkich spornych sprawach nieregulowanych tymi przepisami będzie decydowała komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorami.

5. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodniczki i zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego z punktów kontrolnych.

7. Brak numeru startowego, lub uszkodzenie uniemożliwiające odczytanie przez sędziów na wszystkich punktach kontrolnych będzie karane dyskwalifikacją.
8. Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad „Fair Play”, regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów oraz wszystkich uczestników zawodów.
9. Zawodnicy powinni szanować zieleń oraz nie zanieczyszczać terenu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
10. Zawodnicy są zobowiązani do jazdy w kasku sztywnym.
V. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
1. Numer startowy.
2. Trofea sportowe dla zwycięzców.
3. Obsługę sędziowską na starcie i mecie.
4. Bufet.
5. Profesjonalne zabezpieczenie i oznakowanie trasy.
6. Obsługę medyczną na trasie i w miasteczku zawodów.

VI. RUCH DROGOWY
Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną drogi i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
VII. NAGRODY
1. Organizator przewidział cenne nagrody finansowe i rzeczowe. W kategorii Open przewidziane są nagrody finansowe. Zwycięzcy obowiązania są do podania swoich danych dla celów podatkowych
2. Zwycięzcy otrzymają trofea sportowe.
3. Trzech najlepszych zawodników ma obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji.
VIII. KARY
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary :
1. Upomnienie
2. Dyskwalifikacja.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Zawodnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

Start w zawodach oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Organizator z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian

Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach”
MOKSiALKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu