Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 22 Lipca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
SOBÓTKA - SEZON OTWARTY !!!
Wed?ug relacji rekordowej ilo?ci uczestników tradycyjnego Otwarcia Sezonu w Sobótce, trudno jest jednoznacznie ustali?, kto by? najszybszym kolarzem tego wy?cigu w kategoriach amatorskich lub masterskich.

Organizatorzy( KKS Sobótka pod wodz? Przemka Bednarka i Andrzeja Huzarskiego) przygotowali ?wietny wy?cig na kultowej ju? trasie "ma?ej sobótcza?skiej p?tli". Zawodnicy ci??ko przepracowali pierwsze tegoroczne miesi?ce przy wiosennej pogodzie w Polsce lub jeszcze bardziej wiosennej na po?udniu Europy i stawili si? t?umnie nie zwa?aj?c na do?? mro?ny poranek.

A? szkoda, ?e s?dziowie nie potrafili jednoznacznie zinterpretowa? regulaminu i przestawiali podenerwowanych zawodników wprowadzaj?c zam?t i opó?niaj?c start. -W regulaminie powinno by? napisane, ?e s?dziowie musz? si? z nim zapozna? przed wy?cigiem - ?artowa? uszczypliwie jeden z zawodników.

Na pewno nie podlega?a w?tpliwo?ciom dominacja w wy?cigu amatorów niedawnych zawodowców, którzy dojechali w ucieczce z minutow? przewag? (Konrad Czajkowski, Zbyszek Gucwa, Micha? Kurpik, Damian Miela, Rafa? Maj). Ale na uwag? zas?uguj? niewielkie straty wroc?awian Paw?a Ziobera (zwyci??y? M30), Grzegorza Strychara i Marcina Fiolki z Namys?owa oraz Piotra Górniaka, Tomka Maciasia. W kategorii M50 zwyci??y? Zbigniew Sobo? (BG? Eska Team) przed Mieczys?awem Kar?owiczem (Moto Jelcz O?awa) i Markiem Lechowskim. W M60 triumfowa? Jan Faltyn a w M70 Tadeusz Chudobski
.

W?ród kobiet najszybsza by?a wroc?awianka Iza Dominiak przed Monik? Strychar i Anna Rozdolsk? (Jelcz Laskowice)
Osobno przeprowadzono klasyfikacj? Masters, czyli w tym wypadku zawodników, którzy zdecydowali si? okaza? licencj? Polskiego Zwi?zku Kolarskiego. W M 20 (Cyklosport) trzeci by? Mateusz Kryk ulegaj?c Dominikowi Omiotkowi i Robertowi ?mudzinowi. Dopiero pi?tnasty by? wroc?awianin Arek Tec?aw.

Szczególy
W m1 zwyci??y? Pawe? Gnitecki przed Szczepanem Paszkiem i Rafa?em Wro?yn?. Najwy?ej sklasyfikowanym wroc?awianinem by? tutaj dziewi?ty Artur Gacek. Trzy miejsca przed nim uplasowa? si? jeleniogórzanin S?awomir Ja?kiewicz.

W M2 trumfowa? Dariusz Wojciechowski przed Piotrem Szafra?cem. W czo?owej dwudziestce, która uzyska?a na mecie kilka minut przewagi znale?li si? jeszcze mi?dzy innymi Grzegorz Bednarczyk, Robert Stroka, Marek Bonecki i Damian Ga?ek. W kolejnej grupie przyjechali Jerzy Sikora i Jacek ?uczkiewicz.

Kategori? 50 latków zwyci??y? Dariusz Leduchowski przed Bogdanem Kurkiewiczem i Arturem Sp?awskim a doskona?e 5 miejsce z zaledwie 2 sekundow? strat? do zwyci?zcy zaj?? Miros?aw Fita?.

Grzegorz Fajkowski by? tradycyjnie najszybszy na finiszu M4 wyprzedzaj?c powracaj?cego do ?cigania po kilkuletniej przerwie Ryszarda Wron?, Krzysztofa Filipiaka i Zbigniewa Szcz?snego.
W M5 wygra? kolejny wroc?awianin Wielis?aw Szyma?ski.


Pe?ne wyniki

Zdj?cia Eli Cirockiej I (Sport Profit Team Wroc?aw)

Zdj?cia Eli Cirockiej II (Sport Profit Team Wroc?aw)

fot. Julia - elita

ZDJ?CIA GRETEN

ZDJ?CIA DOROTY PRZ?ZAK


ZDJ?CIA MARKA M?ODZIANKOWSKIEGO
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu