Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 25 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
MEMORIAŁ STANISŁAWA SZOZDY W PRUDNIKU - KRYTERIUM -Plan uroczystości poprzedzających Memoriał:

1. 20 września 2014r.
 Prudnik, ulica Kościuszki 19,
godz. 16:00 - odsłonięcie pomnika

 Prudnik, ulica Chrobrego 5, Muzeum Ziemi Prudnickiej,
godz. 17:00 - otwarcie Izby Pamięci Stanisława Szozdy


2. 21 września 2014r. Prudnik, Rynek,
godz. 10:00 do 16:00 - Memoriał im. Stanisława Szozdy – kryterium uliczne.

3. Udział w uroczystościach potwierdzili medaliści olimpijscy z Seulu, Monachium,
Montrealu:

Edward Barcik i Benedykt Kocot, Lucjan Lis, Marek Leśniewski, Zenon Jaskuła, Andrzej
Sypytkowski; Mieczysław Nowicki, Tadeusz Mytnik, Ryszard Szurkowski;

Szczególy
REGULAMIN
MEMORIAŁ IM. STANISŁAWA SZOZDY – KRYTERIUM ULICZNE

1. ORGANIZATOR
Gmina Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3 , tel. 77 4066 202
Dyrektor wyścigu:
Marek Krajewski teI. 77 4362563, e-mail: osir-prudnik@wp.pl
Kryterium odbędzie się 21-09-2014 r. w Prudniku, w godzinach od 8:00 do 16.00
zgodnie z przepisami UCI i PZKol.
Trasa wiedzie ulicami miasta Prudnika (start/meta): Rynek, Zamkowa, Piastowska, Plac Wolności, Kościuszki, Ratuszowa .

2. KLASA WYŚCIGU
Kryterium umieszczone jest w kalendarzu imprez PZKol

3. UCZESTNICTWO
W zawodach prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje sportowe,
aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie OC i NW.
Kryterium odbędzie się na rundzie o długości 1300 m przy ruchu całkowicie zamkniętym w
następujących kategoriach:

KATEGORIA ILOŚC RUND DYSTANS
[m] GODZINA STARTU
Dzieci klas I - III 300 10.05
Dzieci klas IV- VI 1 1300 10.15
Młodzież gimnazjów klas I-III 2 2600 10.25
Młodziczka + juniorka młodsza 8 10400 10.45
Młodzik 8 10400 11.15
Dekoracje dzieci 11.45 - 12.00
Junior młodszy 12 15600 12.00
Junior 15 19500 12.30
Dekoracje Młodzik+Jun.młodsza 13.00 - 13.15
Cykolosport / Masters powyżej 30 lat 10 13000 13.15
Dekoracje Junior, Jun. młodszy 13.45 - 13.50
Elita kobiet + juniorki 15 19500 13.50
Elita mężczyzn + U 23 30 39000 14.30
Dekoracje El. kobiet, Juniorki,U23, Elita 15.30 - 16.00

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 września 2014 r. na e-mail osir-prudnik@wp.pl, na numer fax 774362108 lub w dniu zawodów Biuro Wyścigu – Prudnik Rynek 1 – Ratusz Miejski, od godz. 8:00
W przypadku dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjum wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna na udział w kryterium , obowiązkowy kask.
Lista startowa do danej kategorii zamykana jest na godzinę przed jej startem.
4. BIURO WYŚCIGU
Biuro Wyścigu czynne będzie w dniu zawodów tj. 21 września 2014r. od godziny 8.00 pod adresem : Prudnik Rynek 1 – Ratusz Miejski
Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w Kryterium prezentując licencje w Biurze Wyścigu od godz. 8.00.
Odprawa techniczna odbędzie się w obecności Sędziego Głównego , Dyrektora Wyścigu oraz przedstawiciela Policji odpowiedzialnego za zabezpieczenie imprezy o godz. 9:30 w Biurze Wyścigu.

5. PUNKTACJA
Kategoria Dzieci Szkół Podstawowych oraz gimnazjów liczy się kolejność na mecie.
Kategoria Młodziczka, Młodzik, Juniorka Młodsza, Junior młodszy co 4 okrążenie 5, 3,2,1, pozostałe 2,1.
Pozostałe kategorie co 5 okrążenie 5,3,2, 1 pozostałe 2,1.

6. NAGRODY

Dzieci Szkół Podstawowych, Gimnazjum
I -V MIEJSCE - medale , dyplomy, nagrody rzeczowe
Kategoria Młodzik, Młodziczka
I MIEJSCE 150 zł
II MIEJSCE 100 zł
III MIEJSCE 50 zł
Kategoria Junior Młodszy, Juniorka Młodsza
I MIEJSCE 200 zł
II MIEJSCE 150 zł
III MIEJSCE 100 zł
Kategoria Junior, Juniorka
I MIEJSCE 300 zł
II MIEJSCE 200 zł
III MIEJSCE 100 zł

Kategoria Elita Kobiet
I MIEJSCE 600 zł
II MIEJSCE 300 zł
III MIEJSCE 150 zł

Kategoria Elita Mężczyzn, Orlik
- punktacja : co 5 okrążenie 5, 3, 2, 1 pkt ; pozostałe : 2, 1 pkt
- za każdy zdobyty punkt zawodnik otrzymuje 40 PLN
- suma punktów do zdobycia 138 * 40 PLN = 5 520 PLN


NAGRODY (finansowe)
 kategorie młodzik – elita OGÓŁEM - 9 270 ,00
7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Kryterium odbędzie się na rundzie o długości 1300 m przy ruchu całkowicie zamkniętym z pilotem w postaci radiowozu policyjnego lub funkcjonariusza policji na motorze.

8. PROGRAM MINUTOWY

Otwarcie Biura Wyścigu godz. 8.00
Odprawa techniczna godz. 9.30
Oficjalne otwarcie zawodów godz.10.00

9. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne wyścigu ponosi Organizator.
Opłata za startowe będzie pobierana zgodnie z przepisami PZKol.

10. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Janusz Jagielski - Sędzia Główny
Adam Szczepański - Komisarz 2
Edward Bratuś - Komisarz 3
Sławomir Marczewski - Fotofinisz
Andrzej Godlewski - Komputer
Rafał Jagielski - Sędzia

11. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKo1.

12. KARY
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol i UCI.

13.SPONSORZY
Gmina Prudnik
Samorząd Województwa Opolskiego
Bank Spółdzielczy w Prudniku

14. WYKAZ SZPITALI
Prudnickie Centrum Medyczne, 48- 200 Prudnik, ulica Piastowska 64 tel. 77 406 78 00

15. WYNIKI
Wyniki opublikowane będą na stronie internetowej www.prudnik.pl oraz www.pzkol.pl

16. POSTANOWIENIIA KOŃCOWE
We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów.
Wszelkie dodatkowe informacje / komunikaty podane zostaną na odprawie technicznej.
Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność, a zawodnicy do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał zgodę i nie może z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń do organizatora, PZKol czy UCI.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych, zgodnych z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzeczy osobiste zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator nie ponosi winy za wypadki spowodowane przez uczestników zawodów oraz wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig i z wyścigu.
Regulamin zatwierdzony przez PZKol.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu