Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 26 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
KRYTERIUM W BOLKOWIE
Jaremko, Kurkiewicz, Twardziszewski i Pfeifer wygrali zawody w Bolkowie.

?adna z kategorii mastersów nie zgromadzi?a na XVI Kryterium w Bolkowie tylu kolarzy, by mo?na wr?czy? wed?ug regulaminu PZKol nagrody za trzy pierwsze miejsca (musi by? 10 startujacych w kategorii). Uhonorowani wi?c zostali tylko zwyci?zcy rozegranego 7 pa?dziernika jednego z ostatnich w Polsce tegorocznych wy?cigów. Trasa poprowadzona zosta?a na ponad jednokilometrowych p?tlach, gdzie pierwsza cz??? to do?? trudny zjazd z kilkoma ostrymi zakr?tami a nast?pnie kilkusetmetrowy finisz pod gór?, po kocich ?bach na Bolkowskim rynku. I tak w kólko z punktowanym sprintem co mniej wi?cej 3 okr??enia (dla m?odych mastersow 15 okr??e?, dla najstarszych 6). Zobacz zdj?cia

Szczególy
Ju? od startu utworzy?a sie trzyosobowa czo?ówka (Jaremko, Tyszecki, Kurkiewicz), która do ko?ca utrzyma?a klkudziesieciosekundow? przewag? nad kolejnymi zawodnikami. Dwaj pierwsi walczyli o zwyci?stwo w Masters I do ostatniego finiszu, gdzie minimalnie lepszy okaza? si? wroc?awianin Jacek Jaremko.
Bogdan Kurkiewicz z ?agania wygra? za to Masters II, gdy? Antoni Ba?dura przyjecha? dopiero w kolejnej grupie.
Do ostatniego metra trwa?a te? walka o prymat w Masters III, gdzie Waldemar Twardziszewski z Jeleniej Góry nie da? si? wyprzedzi? Krzysztofowi Filipiakowi z Karpacza.
Kategori? najstarszych mastersów wygra? Zygmunt Pfeifer z Wa?brzycha, wyprzedzaj?c starszego o 5 lat wroc?awianina Tadeusza Chudobskiego.

Ponad 50 kolarzy wystartowa?o za to w kategoriach m?odzie?owych, gdzie wy?cig juniorów wygra? Rafa? Majka a Dawid Piechnik (WKK Wroclaw) by? trzeci.
W juniorach m?odszych wygra? Dariusz G?uszak z Brzózki Królewskiej a punktowali dolno?l?zacy Pawe? Wdowiak (WKK Wroc?aw) i Konrad Tomasiak (Moto Jelcz Laskowice).
W rywalizacji kobiet zwyci??y?a Ania Kowalczyk (Moto Jelcz Laskowice) przed Natali? Mielnik z GUKS Soko?ów Ryczek Jerzmanowa i Ma?gorzat? Piotrowsk? z Ogniwa Dzier?oniów.

WYNIKI
Masters 4 i 5
1 140 POL19460503 PFEIFER Zygmunt WA?BRZYCH 10pkt
2 142 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz WROC?AW 6
3 141 POL19360101 JANCZEWSKI Jan LUBIN 4
4 144 POL19430615 MRÓZ Marian KKS MOTO MRóZ RZYMÓWKA 2

Masters 3
1 133 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar PODGÓRZYN 13pkt
2 134 POL19530618 FILIPIAK Krzysztof KARPACZ 10
3 131 POL19570924 PSZENICA Bogdan MLKS WIELU? 5
4 132 POL19550421 LENKOWSKI Krzysztof WROC?AW 3
5 130 POL19530221 JOWIK Franciszek PSL WA?BRZYCH 2
6 135 POL19530305 ST?PIE? S?awomir UKAS JEDYNKA JAWOR -2ok

Masters 2
1 121 POL19600113 KURKIEWICZ Bogdan TC HURAGAN ?AGA? 15pkt
2 120 POL19610722 BA?DURA Antoni KOPANIEC 9

Masters 1
1 113 POL19700512 JAREMKO Jacek WROC?AW 13pkt
2 112 POL19720710 TYSZECKI Krzysztof JELENIA GÓRA 11
3 111 POL19700315 ZYGM¤T Jaros?aw O?AWA 5
110 POL19740925 STROKA Robert SOBÓTKA Aban

Juniorzy
1 64 POL19890912 MAJKA Rafa? WLKS KRAKUS-MATEO 26pkt
2 62 POL19890823 BORUCKI Pawe? GKS TARNOVIA-RP CORATEC 22
3 59 POL19901018 PIECHNIK Dawid WKK WROC?AW 8
4 58 POL19900506 POLSA?SKI Pawe? GKS KARTUZY 6
5 55 POL19891210 ADAMKIEWICZ Adam KKS GOSTY? 2
6 61 POL19890528 TYPEK Piotr LKS BASZTA GOLCZEWO
7 54 POL19891211 GOLE? Damian LKS LEGROL LEGNICA
8 60 POL19900325 GAWRO?SKI Piotr LKS BASZTA GOLCZEWO 2 -1ok
9 63 POL19901213 FR?TCZAK Patryk LUKS PANORAMA CHR?BSZCZE NOW -1ok
10 50 POL19890101 MIELA Damian WKK WROC?AW -1ok
11 56 POL19900530 SOWA Pawe? KKS GOSTY? -1ok
12 57 POL19900614 ?WI?TY Daniel ULKS "VICTORIA" KOZY -1ok
13 65 POL19901108 WITKOWSKI Robert KLTC KONIN -1ok
14 51 POL19900331 PODGÓRSKI Patryk TC CHROBRY G?OGÓW -1ok
15 53 POL19890328 GRAFLING Adrian TC CHROBRY HARFA HARRYSON -1ok
16 52 POL19890310 OKO?SKI Micha? TC CHROBRY HARFA HARRYSON -2ok

juniorzy m?odsi
1 29 POL19910215 G?USZAK Dariusz LKS AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA 21pkt
2 26 POL19910716 DUDZIAK Adam KKS GOSTY? 12
3 33 POL19910327 MIGDA? Wojciech WLKS "KRAKUS KRAK?W 10
4 31 POL19910524 WDOWIAK Pawe? WKK WROC?AW 7
5 24 POL19911202 TOMASIAK Konrad MOTO JELCZ LASKOWICE 5
6 21 POL19910701 ZIELI?SKI Dawid UKS JEDYNKA JAWOR
7 30 POL19910418 MAGIERSKI Mateusz LUKS PANORAMA NOWOGARD
8 32 POL19910815 PIOTROWICZ Pawe? KS ELEKTRO BUD SZCZECIN
9 25 POL19920116 BIDERMAN Mateusz KKS GOSTY?
10 22 POL19910326 FORNALSKI Damian UKS JEDYNKA JAWOR
11 27 POL19920120 STANOWICZ Maciej LKS MERKURY ?WIEBODZICE -1ok
12 23 POL19920311 ZIMORSKI Grzegorz LKS OGNIWO DZIER?ONIÓW -1ok
13 20 POL19920328 KISI?SKI Kamil TC CHROBRY HARRYSON G?OGÓW -1ok
14 28 POL19910115 B?ASZCZYK Amadeusz TC CHROBRY HARFA G?OGÓW -2ok

m?odzicy

1 14 POL19930624 DUBIENIECKI Mateusz UKS NOWOGRODZIEC 15pkt
2 9 POL19930221 LASOTA Damian LKKS "G?RNIK" WA?BRZYCH 8
3 8 POL19930212 ZAJ?C Bartosz LKKS "GÓRNIK" WA?BRZYCH 9
4 17 POL19940131 MARCINKOWSKI Lukasz KKS GOSTY? 2
5 3 POL19940310 MICKIEWICZ Tomasz OGNIWO BOXMET DZIER?ONIÓW 1
6 10 POL19930101 GROBELNY Przemys?aw LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH
7 1 POL19940224 MAKOWSKI Tomasz. LKS LEGROL LEGNICA
8 4 POL19930211 BORKOWSKI Andrzej OGNIWO BOXMET DZIER?ONIÓW
9 12 POL19930101 KIERZKOWSKI Daniel LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH
10 2 POL19930427 BARTYZEL Grzegorz UKK JELCZ LASKOWICE
11 13 POL19930610 POCIEJOWSKI Adam UKS GÓRNIK WA?BRZYCH
12 6 POL19930119 BASZCZIJ Micha? UKS MOTO JELCZ O?AWA
13 15 POL19930624 KWIECI?SKI KAMIL UKK NOWOGRODZIEC
14 16 POL19940409 MA?KOWSKI Krzysztof KKS GOSTY?
15 19 POL19930212 SWOJAK ?ukasz KKS GOSTY? -1ok
16 20 POL19941117 GLI?SKI Hubert LUKS TRASA G?OGÓW -2ok
5 POL19940316 KUSIAK Krzysztof ULKS UCIECHÓW Aban
7 POL19930119 SYROWICZKA Dariusz UKK MOTO JELCZ O?AWA Aban
11 POL19940928 WOLSKI Tomasz LKKS WA?BRZYCH Aban

kobiety

1 86 POL19900922 KOWALCZYK Anna UKS JELCZ LASKOWICE 10pkt
2 84 POL19910122 MIELNIK Natalia GUKS SOKO?ÓW-RYCZEK JERZMANO 6
3 88 POL19920206 PIOTROWSKA Ma?gorzata OGNIOWO DZIER?ONIÓW 4
4 81 POL19870818 WÓJT Kamila TC G?OGÓW 2
5 82 POL19920927 WÓJT Karolina TC CHROBRY HARFA-HARRYSON
6 85 POL19900328 RADZIEJ Magdalena GUKS SOKO?ÓW-RYCZEK JERZMAW
7 80 POL19890203 SITNIK Sandra TC CHROBRY HARFA-HARRYSON
8 83 POL19920907 STACHOWIAK Karolina TC CHROBRY HARFA-HARRYSON
9 89 POL19920702 BOCZKOWSKA Jolanta LKS OGNIWO BOXMET IN.DZIER?O
10 87 POL19940101 WI?NIEWSKA Aleksandra OGNIWO DZIER?ONIÓW
11 90 POL19951031 NIERADKA Malwina LUKS TRASA EKO-INSBUD G?OG?W

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu