Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 24 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
CZAS NA KORON? KOCICH GÓR - W MI?DZYNARODOWEJ OBSADZIE
Szczególy

KORONA KOCICH GÓR
TRZEBNICA, 20 CZERWCA 2015

III Mi?dzynarodowy Wy?cig Kolarski
KORONA KOCICH GÓR
Wy?cig rangi UCI 1.2 (UCI – Mi?dzynarodowa Unia Kolarska)

Mistrzostwa Polski Pa?stwowej Stra?y Po?arnej 2015

Wy?cig Amatorów o Puchar Burmistrza Trzebnicy
KORONA KOCICH GÓR


Skrót najwa?niejszych informacji:

Termin: sobota, 20 czerwca 2015 roku

Miejsce: Trzebnica
• biuro zawodów: Plac Pielgrzymkowy, Trzebnica
• start i meta: ul. H.Pobo?nego, Trzebnica

Przebieg okr??enia (24,3 km):
Start z ul. H. Pobo?nego w Trzebnicy, ulic? ks. Bochenka, Klasztorn?, a nast?pnie Ole?nick? (podjazd!) w kierunku G?uchowa Górnego. Przed G?uchowem Górnym skr?t w lewo (90 stopni), kierunek: Czachowo. W Czachowie skr?t w prawo (90 stopni) do Rad?owa (s?ynny podjazd pod Prababk?) i Skotniki. W Skotnikach w lewo i zjazd przez Tarnowiec do Zawoni. W Zawoni skr?t w lewo na Trzebnic? i przez Cerekwic? (podjazd!) do mety w Trzebnicy.

Zawodowcy:
8 okr??e?, 194,4 km

Stra?acy:
3 okr??enia, 74,9 km

Amatorzy (do wyboru):
mini: 1 okr??enia, 24,3 km
maxi: 3 okr??enia, 74,9 km

Przedstawiciele organizatora:
Henryk Charucki Dyrektor Wy?cigu
Przemys?aw Bednarek Prezes KKS ?l??a Sobótka, Koordynator Organizacji Wy?cigu
Andrzej Huzarski Dyrektor Wy?cigu Amatorów i Mistrzostw Polski Stra?aków
Robert Borczyk Komandor Wy?cigu
ORGANIZATORZY:

G?ównym organizatorem wy?cigu jest Gmina Trzebnica, której burmistrzem jest Marek D?ugozima, wspierana przez Dolno?l?skie Centrum Rowerowe Harfa-Harryson Henryka Charuckiego, który pe?ni funkcj? Dyrektora Wy?cigu.

Henryk Charucki ma za sob? bogat? karier? sportow?. Wygra? ponad 200 wy?cigów szosowych w Polsce i za granic?. Jako zawodnik Floty Gdynia si?gn?? po wicemistrzostwo Polski w wy?cigu dru?ynowym na 100 km w 1977. W tej samej konkurencji w 1978 zdoby? br?zowy medal w dru?ynie Dolmelu Wroc?aw. W 1979 osi?gn?? swoje najwi?ksze sukcesy, wygrywaj?c Tour de Pologne oraz zdobywaj?c mistrzostwo Polski w wy?cigu górskim. Karier? sportow? zako?czy? w latach 90.

Wspó?organizatorami wy?cigu s?: Klub Sportowy ?l??a MAT Sobótka z prezesem Przemys?awem Badnarkiem (Koordynator Organizacji Wy?cigu), który od wielu lat z powodzeniem organizuje profesjonalne wy?cigi kolarskie, w tym ?l??a?skiego Mnicha, wy?cig otwieraj?cy sezon kolarski w Polsce oraz Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym.

Swój wk?ad w organizacj? wydarzenia maj? równie? kolarze zrzeszeni w Gminnym Kolarskim Klubie Sportowym Trzebnica (KKS Trzebnica) na czele z Romanem W?glarskim i Bogus?awem Zieli?skim oraz Gmina Zawonia, przez któr? przebiega cz??? trasy wy?cigu.

Wy?cig wspiera tak?e Starostwo Powiatowe w Trzebnicy ze starost? Waldemarem Wysockim.
WY?CIG ZAWODOWCÓW:

Do Trzebnicy na trzeci? ju? edycj? Korony Kocich Gór przyjedzie 20 ekip (stan na 10 czerwca 2015 roku), w tym po?owa to teamy zagraniczne. Wy?cig od tego roku zyska? rang? imprezy UCI (kat. 1.2), co oznacza, ?e rywalizacja w nim pozwoli zawodnikom zdoby? punkty do europejskiej klasyfikacji Euro Tour.

Jedno okr??enie liczy 24,3 km, zawodowcy pokonaj? je osiem razy, co daje ??cznie 194,4 km.

Trasa prowadzi z Trzebnicy w kierunku Skarszyna, przez Prababk?, sztywny podjazd mi?dzy Rad?owem a Skotnikami (oko?o 300 metrów d?ugo?ci i ?rednie nachylenie 14 proc.), po kolarsku zwany „sztajf?”. Nast?pny trudny podjazd czeka kolarzy w Cerekwicy.

Start zawodów o godz. 10:30 z ul. H. Pobo?nego w Trzebnicy, niedaleko Placu Pielgrzymkowego. Tam te? jest meta. Najszybszy zawodnik powinien przekroczy? j? oko?o godziny 15:15.GMINA WSPIERAJ?CA SPORT:

Korona Kocich Gór to kolejne presti?owe wydarzenie sportowe w Trzebnicy, która b?dzie wspó?organizatorem World Games w roku 2017 i w której ju? za rok odb?dzie si? Pucharu ?wiata w Biegach na Orientacj?. Termin wy?cigu, 20 czerwca, poprzedza o tydzie? Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym odbywaj?ce si? w Sobótce. Dla kolarzy to znakomity test w?asnych si?, jak równie? przygotowania rywali przed krajowym czempionatem.

Korona Kocich Gór nie przypadkowo odbywa si? w Trzebnicy. Gmina stawia na aktywno?? fizyczn?, jednym z jej hase? promocyjnych jest: „Gmina wspieraj?ca sport”. Na terenie miasta i gminy Trzebnica pr??nie dzia?a szereg stowarzysze? i klubów sportowych, w tym m.in. Gminny Kolarski Klub Sportowy (KKS Trzebnica). Organizowane s? równie? imprezy rowerowe takie jak Rodzinne Kryterium Uliczne pod patronatem burmistrza Marka D?ugozimy. Trzecia edycja kryterium odby?a si? 16 maja.

Gmina Trzebnica stawia nacisk na sportow? edukacj? dzieci i m?odzie?y, dok?adaj?c stara?, by ka?e sportowe wydarzenie odbywa?o si? z udzia?em najm?odszych mieszka?ców.


WY?CIGI TOWARZYSZ?CE:

Oprócz wy?cigu zawodowców odb?d? si? tak?e Wy?cig Amatorów o Puchar Burmistrza Trzebnicy (do wyboru dystans mini, licz?cy 24,3 km lub maxi licz?cy 72,9 km) oraz Mistrzostwa Polski Pa?stwowej Stra?y Po?arnej 2015 (stra?acy ?ciga? si? b?d? na dystansie 72,9 km). Start o godz. 16:00.

Udzia? w wy?cigu amatorów zapowiedzieli legendarni polscy kolarze, m.in. Czes?aw Lang, Ryszard Szurkowski, Jan Brze?ny, Jan Faltyn i Zdzis?aw Wrona.

Retransmisj? z wy?cigu wyemituj? TVP Wroc?aw oraz TVP Sport:

TVP Wroc?aw
21.06 godz.18.00
22.06 godz.20.00 - powtórka

TVP Sport
23.06 godz. 22.30
24.06 godz. 15.00 - powtórka

O Koronie Kocich Gór ju? informuj? nie tylko sprawuj?ce patronat nad wy?cigiem media, ale tak?e spikerzy EUROSPORT-u przy okazji transmisji innych imprez kolarskich

Informacje o Koronie Kocich Gór dost?pne równie?:
koronakocichgor.com
www.facebook.com/KoronaKocichGor.Zawonia

Kontakt dla mediów:
Henryk Charucki Dyrektor Wy?cigu, tel. 601-718-012
Jakub Szurkawski Naczelnik Wydzia?u Promocji Urz?du Miejskiego w Trzebnicy, tel. 601-423-912
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu