Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 24 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
POZYTYWNA KORBA ROWEROWA DLA PANI POSE? EWY WOLAK

"Pozytywna Korba Rowerowa" dla najbardziej pro rowerowego polityka mijaj?cej kadencji parlamentarnej trafi?a w r?ce wroc?awskiej pos?anki Ewy Wolak.

"Nagrod? przyznana zosta?a przez przez Ogólnopolsk? Sie? Organizacji Rowerowych „Miasta dla Rowerów”, zrzeszaj?c? organizacje reprezentuj?ce codziennych u?ytkowników rowerów w naszym kraju. Nagrod? wr?cza? b?dzie najbardziej znany polski dzia?acz rowerowy, aktualny Prezes Sieci Marcin Hy?a, który specjalnie w tym celu przyby? z Krakowa.

W uroczysto?ci wzi?li udzia? lokalni aktywi?ci organizacji rowerowych, a tak?e przedstawiciele Urz?du Miejskiego Wroc?awia (w?ród nich Wroc?awski Oficer Rowerowych Daniel Chojnacki), którzy s? równie? beneficjentami dzia?a? naszego laureata.' - napisa? Cezary Grochowski.


od lewej: Henryk Charucki, Daniel Chojnacki, Ewa Wolak, Cezary Grochowski, Marcin Hy?a.

zdj?cia z portalu Rowerowy Wroc?aw, impreza odby?a si? w EkoCentrum 14 pa?dziernika 2015.
Szczególy
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu