Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 21 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
MARATON DLA 3 TYSI?CY
Jeden z najwi?kszych w Europie maratonów MTB rozgrywa si? w pa?dzierniku ka?dego roku w miejscowo?ci Josefowy Dul w czeskich Izerach, oko?o 30 kilometrów od polsko-czeskiego przej?cia w Jakuszycach-Harrachowie. Tegoroczna dwunasta ju? edycja Nova Author Cup zgromadzi?a blisko 3000 kolarzy z Czech, S?owacji, Niemiec i kilkuosobow? grupk? z Polski.
Dziwi nieco tak niewielki udzia? Polaków, gdy? termin (13 pa?dziernika) w ?aden sposób nie koliduje z dawno ju? zako?czonymi rodzimymi cyklami bikemaratonów, koszty podrózy i ceny noclegów s? porównywalne do naszych a i wpisowe 500 koron (oko?o 70 z?) nie przera?a.
Pomimo ogromnej liczby uczestników proces rejestracji i p?acenia trwa (na dwie godziny przed startem) oko?o 10 minut (bez ?adnych kolejek) a we wzi?tkowej torbie znajdujemy oprócz sterty ulotek i ma?ego batonika równie? prawdziwego t-shirta i pas biodrowy do biegania oraz powy?cigowe zaproszenie na bezp?atne parówki oraz ... piwo.
Szczególy
Start odbywa si? w 500 osobowych grupach, co 3 minuty a o przynale?no?ci do danej pi??setki ?wiadczy numer. I nikt si? nikomu nie wpycha, bo czas liczony jest ka?demu zawodnikowi indywidualnie. Teoretycznie zawody mo?e wygra? nawet kolarz przekraczaj?cy lini? startu z numerem 2978 nieco ponad kwadrans za pierwszymi startuj?cymi.
Oczywi?cie jest to czysto teoretyczne, gdy? musia?by bezkolizyjnie wyprzedzi? setki startuj?cych przed nim bikerów o ró?nym tempie jazdy i ró?nych umiej?tno?ciach.
Trasa na ca?ej d?ugo?ci 62 kilometrów jest szeroka, szutrowa lub asfaltowa o przewy?szeniu nieco ponad 1000 metrów. Czo?ówka startuje oczywi?cie z pierwszej pi??setki (o kolejno?ci numerów decyduje wynik z poprzedniej edycji) a trudno?ci pogoni slalomem mi?dzy zawodnikami do?wiadczyli mi?dzy innymi startuj?cy z ostatniej pi??setki Polacy ?ukasz Bodnar (tak, tak ten z Action Uniqua) oraz Pawe? Charucki. Obaj zanotowali czas kilkana?cie minut gorszy od czeskich zwyci?zców, lecz wywalczyli sobie prawo startu w pierwszej grupie w przysz?ym roku.
Zawody Nova Author Cup 2007 wygra? podobnie jak w zesz?ym roku Tomas Vokrouhlik , uczestnik tegorocznego Pucharu ?wiata, wielokrotny medalista i dwukrotny Mistrz Republiki Czeskiej w MTB. Tras? 62 kilometrów pokona? w czasie 1 godzina i 57 minut .
Wyniki Polaków: ?ukasz Bodnar 2h09m( 59 miejsce open), Stanis?aw Werda, 2h12 min(82 miejsce open, 13 w kat 40 - 50 lat) Pawe? Charucki 2h14m(106 open), Jerzy Koszucki 2h36m(465 open, 32 w kat.50 -60 lat),Bogdan Lorek 2h 44 m( 644 open, 48 w kat.50 -60 lat), Andrzej Pajor 2h 40m( 548 open, 103 w kat.40 -50),Tomasz Wo?od?ko 2h 53m (864 open),Leszek Twardziszewski 3h 02m (1088 open, 218 w kat 40 -50 lat), Piotr Zamorski 3h 05 m (1186 open).


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu