CCC W JAKUSZYCACH
Dodane przez redakcja dnia 09 stycznia 2009 00:00
Od pocz?tku stycznia kolarze zawodowej ekipy kolarskiej CCC Polsat Polkowice rozpocz?li w Piechowicach w hotelu LAS kolejne zgrupowanie konsultacyjno-treningowe, które jest ju? trzecim spotkaniem w ramach przygotowa? do sezonu kolarskiego 2009
Podczas pobytu w Karkonoszach zawodnicy b?d? realizowa? za?o?ony plan treningowy m.in zostan? przeprowadzone miokrocykle treningowe z po?o?eniem du?ego nacisku na budowaniu si?y i ogólnej wytrzyma?o?ci poprzez m.in. treningi na nartach biegowych w pobliskich Jakuszycach.

Jak poinformowa? dyrektor sportowy ekipy, Piotr Wadecki:
przebieg tego trzeciego juz zgrupowania kolarzy b?dzie wykorzystany szczególnie na budowaniu i wzmacnianiu si?y fizycznej poszczególnych zawodników. Ka?dego dnia s? przeprowadzane dwa treningi – pierwszy trening na nartach biegowych w Jakuszycach (ok. 3 godzin) a nast?pnie w godzinach popo?udniowych trening ogólnorozwojowy na sali gimnastycznej w ramach którego przewidziano gry zespo?owe (siatkówka, koszykówka).
Zgrupowanie kolarzy w hotelu „LAS” potrwa do 15.01. br.


Rozszerzona zawartość newsa
W zgrupowaniu udzia? bior?: Tomasz Lisowicz, Tomasz Kiendy?, Krzysztof Je?owski, Jaros?aw R?biewski, ?ukasz Bodnar, Bart?omiej Matysiak, Tomasz Smole? i Piotr Zieli?ski.. Nad sprawnym przebiegiem zgrupowania i realizacj? planu treningowego czuwa dyrektor sportowy ekipy – Piotr Wadecki wraz z masa?ystami ekipy: Zbyszkiem Misztalem i Patrykiem Rudzi?skim oraz mechanikiem – Krzysztofem Pokorskim. Zawodnicy Adrian Honkisz i Kamil Zieli?ski przebywaj? na zgrupowaniu kadry U-23, gdzie przygotowuj? si? do pierwszych startów w sezonie.

info i foto ze strony:www.ccckol.polkowice.pl