MOSER WYGRA? WY?CIG
Dodane przez redakcja dnia 24 lipca 2012 12:37
Moser zwyci?zc? 69. Tour de Pologne!W?och Moreno Moser z Liquigas-Cannondale zosta? zwyci?zc? 69. Tour de Pologne UCI World Tour. Ostatni etap rozpoczynaj?cy si? i ko?cz?cy w Krakowie pad? ?upem Niemca Johna Degenkolba z Argos Shimano.Rozszerzona zawartość newsa

Ostatnie etapy wy?cigów wielodniowych cz?sto nosz? miano etapów przyja?ni. Z pewno?ci? nie mo?na tak nazwa? corocznej rywalizacji na krakowskich B?oniach, która decyduje o losach wy?cigu. Przed etapem wszyscy liczyli na ?ut szcz??cia i zwyci?stwo Polaka Micha? Kwiatkowskiego (Omega Phama-Quick Step), który mia? szans? na odniesienie historycznego triumfu.

Krótki etap na trasie okr??nej pomi?dzy Krakowem a Wieliczk? by? niezwykle szybki. Od samego startu mieli?my mnóstwo ataków, a? w ko?cu uformowa?a si? 12-osobowa czo?ówka. Pierwsza Premia Specjalna Wieliczka nale?a?a do Rosjanina Aleksandra Porsewa (Katiusza). Niespe?na dwa kilometry dalej równie? w Wieliczce rozegrano Lotn? Premi? Fiat, któr? wygra? Ukrainiec Dmitro Kriwcow (Lampre-ISD). Na 25. kilometrze trasy mieli?my jedyn? tego dnia Premi? Górsk? Tauron III kategorii, gdzie najlepszy by? wspominany ju? Porsew.

Przewaga uciekinierów nigdy nie by?a zbyt wielka, aby mog?a zagra?a? liderowi. Peleton jecha? bardzo szybko i w drugiej cz??ci etapu zacz?? odrabia? strat?, która w maksymalnym momencie wynosi?a oko?o trzy minuty.

Na setnym kilometrze rozegrano drug? Lotn? Premi? Fiat, na Rynku w Krakowie. Wygra? tam Belg Jan Bert Lindeman (Vacansoleil-DCM). Peleton traci? nieco ponad pó? minuty, ca?y czas kontroluj?c przewag? du?ej grupy. Wszystko wskazywa?o na to, ?e ostatni etap ponownie zako?czy si? finiszem z ca?ego peletonu. Przy wje?dzie na ostatni? rund? (12,4 km) ró?nica wynosi?a pó? minuty.

Na 5 kilometrów do mety atakowa? z czo?ówki próbowa? Jaros?aw Marycz (Saxo Bank-Tinkoff Bank), ale pozostali uciekinierzy mu na to nie pozwolili. Chwil? pó?niej peleton ich wch?on?? i ogl?dali?my fina?owy sprint tegorocznego Tour de Pologne.

Na ostatnim kilometrze z nieba lun?? deszcz. Kolarze prawie nic nie widzieli. W tych warunkach najlepiej poradzi? sobie Niemiec John Degenkolb (Argos Shimano), pokonuj?c Australijczyka Mathew Heymana (Sky ProCycling) i Brytyjczyka Bena Swifta (Sky ProCycling).

Zwyci?zc? wy?cigu zosta? W?och Moreno Moser, pokonuj?c Micha?a Kwiatkowskiego zaledwie o 5 sekund. Na trzecim stopniu podium stan?? Kolumbijczyk Luis Sergio Henao Montoya (Sky ProCycling).

Najlepszym góralem Tour de Pologne zosta? Tomasz Marczy?ski (Vacansoleil-DCM). W klasyfikacji najaktywniejszego podobnie jak przed rokiem wygra? Adrian Kurek (Utensilnord Named), a w klasyfikacji punktowej Ben Swift ze Sky ProCycling, który to team wygra? klasyfikacj? dru?ynow?.