OSTATNIE W TYM ROKU MISTRZOSTWA POLSKI - RZESZÓW
Dodane przez redakcja dnia 17 września 2012 08:33

Tym razem Górskie Mistrzostwa Polski MAsters przygotowa? Lang Team w Rzeszowie.
Trasa przygotowana przez organizatorów by?a bardzo ci??ka i wymagaj?ca. Wielu zawodników nie zdecydowa?o si? na start ze wzgl?du na bardzo ci??ki warunki pogodowe, a trasa by?a interwa?owa i niebezpieczna. Niestety by?y na niej pó?niej kraksy.

W zale?no?ci od kategorii wiekowej i przynale?no?ci, zawodnicy rywalizowali na trzech dystansach.

Najlepszy czas na dystansie 49 km uzyskali Katarzyna Pernal i Stanis?aw Paterka, którzy z?amali barier? 1 godziny i 49 minut. Na dystansie 63 km najszybszy by? Rados?aw Lonka i Magdalena Ha?ajczak. W kategorii amatorów M55 triumfowa? Czes?aw Lang.

O zwyci?stwie na najd?u?szym dystansie zadecydowa? finisz. Po 3 godzinach walki i 10 minutach Kamil Maj pokona? swojego koleg? Grzegorza Tomasiaka.

W Rzeszowie poznali?my równie? triumfatorów klasyfikacji generalnej Pucharu Fiat Lang Team, który inaugurowa? w tym roku. Najwi?cej punktów zdoby?a Joanna Wo?od?ko i wygra?a szosowy rower GIANT :)

wicemistrzami zostali Joanna Wo?od?ko i Zygmunt Karawczyk.


fot.: Szymon Gruchalski IMGstudio.Rozszerzona zawartość newsa
"Górskie Mistrzostwa Polski Masters i Cyklosportu w kolarstwie szosowym" oraz "Wy?cig o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa w górskim kolarskim wy?cigu szosowym amatorów" zgromadzi? w Rzeszowie blisko 300 kolarzy, którzy rywalizowali w 28 kategoriach.


Zwyci?zcy wy?cigu w Rzeszowie z podzia?em na kategorie

Dystans 49 kilometrów

Kobiety Masters-30: Katarzyna Pernal
Kobiety Masters-40: Hanna Piasecka
M??czy?ni Amator-65: Czes?aw Sudra
M??czy?ni Amator-70: Marek Dzi?cio?
M??czy?ni Amator-75+: Jan Janczewski
M??czy?ni Masters-70a: Stanis?aw Paterka
M??czy?ni Masters-70b: Tadeusz Po?piech
M??czy?ni Masters-80: Ireneusz Matyszewski

Dystans 63 kilometry

Kobiety Amator-20: Anna Banaszek
Kobiety Amator-30: Magdalena Ha?ajczak
M??czy?ni Amator-20: Marcin Niedzió?ka
M??czy?ni Amator-30: Rados?aw Lonka
M??czy?ni Amator-40: Pawe? Bober
M??czy?ni Amator-45: Jacek Pi?tek
M??czy?ni Amator-50: Edward Kurdziel
M??czy?ni Amator-55: Czes?aw Lang
M??czy?ni Amator-60: Tadeusz Garncarz
M??czy?ni Masters-60a: Zbigniew Krzeszowiec
M??czy?ni Masters-60b: Edmund Grabowski

Dystans 98 kilometrów

M??czy?ni Masters-30: Kamil Maj
M??czy?ni Masters-40a: Pawe? Pyzik
M??czy?ni Masters-40b: Leszek Brunke
M??czy?ni Masters-50a: Dariusz Leduchowski
M??czy?ni Masters-50b: Henryk Kruczek
M??czy?ni Cyklosport: Dominik Omiotek