WSPANIA?Y BAL STOWARZYSZENIA KOLARZY DOLNO?L?SKICH
Dodane przez redakcja dnia 14 stycznia 2013 17:45


Thilo Fuhrman i Ji?ķ ©koda byli go??mi specjalnymi na Balu Stowarzyszenia Kolarzy Dolno?l?skch, który odby? si? w sobot? 12 stycznia 2013 we Wroc?awiu. Dopisa?o koloarskie towarzystwo - 180 go?ci ta?czy?o do pó?nych godzin nocnych.

?mietanka by?ych zawodników i trenerów : m.in. Ryszard Szurkowski, Jan Jankiewicz,Janusz Bieniek, Jan Brze?ny, Jan Faltyn, Zdzis?aw Komisaruk, Jan Tryba?a, Ryszard Konkolewski, , Marek i Zdzis?aw Wrona, Mieczys?aw ?elaznowski, Wac?aw Skarul, Wincenty Majka i wielu innych wspania?ych sportowców.

O Balu napisa? te? na swojej stronie Piotr Kurek z Wielkopolski

Zdj?cia poni?ej.
Rozszerzona zawarto¶ę newsa
Jak zwykle przyznano nagrody za prac? na rzecz Stowarzyszenia, odby?y si? konkursy z nagrodami, które mo?na zobaczy? na zdj?ciach w naszej galerii.

TU NASZE ZDJ?CIA Z BALU

Wielkie podzi?kowania i brawa za prac? przy organizacji balu nale?? si? Prezesowi Czes?awowi Woli?skiemu i ca?emu Zarz?dowi stowarzyszenia!


Kolejny bal ju? dopiero rok :(