HUZAR BIKE ACADEMY
Dodane przez redakcja dnia 07 marca 2015 14:40
Jak wiecie dzia?a ju? Akademia Kolarska Bartka Huzarskiego.

Dzi?ki niej wy?owione w Sobótce kolarskie talenty b?d? mie? mo?liwo?? trenowania w ?wietnym towarzystwie i pod opiek? specjalistów w tej dziedzinie.

W marcu Bartosz odwiedzi? szko?y podstawowe w Sobótce i osobi?cie zach?ca? dzieciaki do podj?cia wyzwania.

Projekt ma wsparcie lokalnych w?adz i klubu sportowego KS ?l??a.

Zbieraniu funduszy pomo?e HBA - Huzar Bike Academy.

S? to p?atne kilkudniowe zgrupowania z Bartkiem, przeznaczone dla doros?ych fanów kolarstwa, które sp?dzicie trenuj?c i zdobywaj?c do?wiadczenie od uczestnika m.in. Tour de France :)

Pawe? Gadza?a z rowery.org napisa? o Bartoszu "od lat 14 ?ciga si? na wszystkich frontach Europy i ?wiata, który na ?ciance w Asy?u uleg? tylko „Purito” Rodriguezowi, którego wytopione nogi po jednym z etapów Tour de France sta?y si? przedmiotem dyskusji fanów jak ?wiat d?ugi i szeroki i którego zna i szanuje ca?e kolarskie ?rodowisko"

Zapraszamy - i jako patron medialny - na bie??co b?dziemy relacjonowa? Wam post?py Kolarskiej Akademii oraz HBA .

Pierwsze zgrupowanie ju? 25.03 - 29.03

Rozszerzona zawartość newsa
Konsultacje w HBA – wykup pakiet który najbardziej Ci odpowiada
W zwi?zku z pojawiaj?cymi si? pytaniami czy mo?na tak lub inaczej ustalili?my w HBA trzy pakiety które mo?na wykupi? przyst?puj?c do konsultacji:
Podstawowy:
Zakwaterowanie w hotelu/pokoje dwuosobowe z ?azienkami.
Wy?ywienie pe?ne, sportowe: ?niadanie, obiad i kolacja.
Picie podczas treningu (woda/ izo).
Obstawa na treningu: Samochód/skuter (w zale?no?ci od potrzeb).
?wiczenia 2x dziennie (przed ?niadaniem i kolacj?). WakeUp, Core, Stabilizacja, Stretching.
Konsultacje indywidualne.
Cena za 3 dni. Tj pi?tek od obiadu – niedziela do obiadu – 500z?
Cena za 5 dni. Tj ?roda od obiadu – niedziela do obiadu – 720 z?
---------------------------------------------------------------------------------
Elastyczny:
Zakwaterowanie w hotelu/pokoje dwuosobowe z ?azienkami.
Wy?ywienie pe?ne, sportowe: ?niadanie, obiad i kolacja.
Picie podczas treningu (produkty firmy Born).
Obstawa na treningu: Samochód/skuter (w zale?no?ci od potrzeb).
?wiczenia 2x dziennie (przed ?niadaniem i kolacj?). WakeUp, Core, Stabilizacja, Stretching.
Konsultacje indywidualne.
Cena za 3 dni. Tj pi?tek od obiadu – niedziela do obiadu – 500z?
Cena za 5 dni. Tj ?roda od obiadu – niedziela do obiadu – 720 z?
Opcje dodatkowe (za 1 dzie?):
Obs?uga mechanika +15 z?
Obs?uga masa?ysty (masa? oko?o 40 min) + 50 z?
Podstawowa suplementacja po treningu (proteiny/recovery drink) + 20z?
Pranie w naszym zakresie +10z?
Jedzenie na treningu +15z?
Trening za skuterem, po wcze?niejszym ustaleniu.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ekskluzywny:
Zakwaterowanie w hotelu/pokoje dwuosobowe z ?azienkami.
Wy?ywienie pe?ne, sportowe: ?niadanie, obiad i kolacja.
Obs?uga mechanika.
Obs?uga masa?ysty (max 4 zawodników na jednego masa?yst?/masa? oko?o 40 min).
Podstawowa suplementacja po treningu (proteiny/recovery drink, produkty firmy Born).
Picie i jedzenie podczas treningu (produkty firmy Born).
Obstawa na treningu: Samochód/skuter (w zale?no?ci od potrzeb).
Mo?liwy trening za skuterem (po wcze?niejszym ustaleniu)
Pranie w naszym zakresie.
?wiczenia 2x dziennie (przed ?niadaniem i kolacj?). WakeUp, Core, Stabilizacja, Stretching.
Konsultacje indywidualne.
Cena za 3 dni. Tj pi?tek od obiadu – niedziela do obiadu – 700z?
Cena za 5 dni. Tj ?roda od obiadu – niedziela do obiadu – 1100 z?
------------------------------------------------------------------------------------
terminy konsultacji pozostaj? bez zmian:
Konsultacja 1)
25.03 - 29.03
minimalna liczba ch?tnych 8 osób.
Konsultacja 2)
27.03 - 29.03
minimalna liczba ch?tnych 6 osób.
Konsultacja 3)
31.03- 04.04
minimalna liczba ch?tnych 8 osób.
Konsultacja 4)
02.04 - 04.04
minimalna liczba ch?tnych 6 osób.