TOUR DE POLOGNE - ETAP PIERWSZY dla MARCELA KITTELA
Dodane przez redakcja dnia 02 sierpnia 2015 00:00

Marcel Kittel (Giant Alpecin) wygra? po sprinterskim finiszu pierwszy etap 72. Tour de Pologne w Warszawie i zosta? liderem wy?cigu.

Król sprintu powróci? – mo?na powiedzie? po tym, co zobaczyli?my na Placu Teatralnym w Warszawie. W ubieg?ym roku na sto?ecznych ulicach niespodziewanym zwyci?zc? zosta? samotny uciekinier Petr Vakoc. Dzi? trasa by?a wr?cz wymarzona dla sprinterów – p?askie rundy z jednym podjazdem na ulicy Karowej – i na finiszu mieli?my popis specjalistów od szybkiej jazdy. Kto jak kto, ale Marcel Kittel wie doskonale jak rozgrywa? takie ko?cówki – cztery lata temu wygra? podczas Tour de Pologne cztery etapy! Tym razem na ostatniej prostej wyprzedzi? Caleba Ewana (Orica GreenEdge) i Niccolo Bonifazio (Lampre Merida) i zosta? liderem wy?cigu.

FOT. Szymon Gruchalski


Rozszerzona zawartość newsa
wyniki-1-etapu

"W?a?nie w Polsce ?wi?towa?em moje pierwsze zwyci?stwa w World Tourze, dzi? wracam do tego samego kraju, na ten sam wy?cig i jest to dla mnie szczególnie wa?ne. Zw?aszcza, ?e ostatni czas nie by? ?atwy i czeka?em na ten wy?cig. To by? dobry etap dla sprinterów, cho? ko?cówka by?a wymagaj?ca. Wiele zespo?ów chcia?o ten finisz rozegra? dla siebie, wi?c musz? podzi?kowa? mojej dru?ynie, ?e uda?o nam si? zosta? z przodu do ko?ca" – mówi? Kittel.

Kittel zosta? pierwszy liderem wy?cigu i za?o?y? ?ó?t? koszulk? klasyfikacji generalnej Skandia. Pierwszym liderem klasyfikacji górskiej zosta? Adrian Kurek (CCC Sprandi Polkowice), który wygra? jedyn? na etapie górsk? premi? Tauron trzeciej kategorii. Najaktywniejszym kolarzem zosta? Matej Mohoric (Cannondale Garmin) – zwyci?zca lotnej premii Lotto. W klasyfikacji najlepszy sprinter prowadzi oczywi?cie Kittel.

Najwy?ej sklasyfikowanym Polakiem zosta? Micha? Kwiatkowski (Etixx – Quick Step), który zaj?? dziewi?te miejsce. Mog? tylko pozytywnie my?le? o tym, jak si? b?d? czu? na nast?pnych etapach, bo dzisiaj kibice dostarczali mi mnóstwo si? i energii. Dzi?ki temu na ko?cówce mog?em nie straci? cennych sekund, które tak licz? si? do klasyfikacji generalnej. Dzi? trzeba by?o uwa?a?, ?eby dobrze ustawi? si? w grupie, zw?aszcza przed podjazdem na ulicy Karowej, ale moje grupa bardzo mi pomog?a i dzi?ki temu sko?czy?em etap na wysokiej pozycji – mówi? mistrz ?wiata.

72. Tour de Pologne rozpocz?? si? od uroczystej ceremonii na b?oniach PGE Narodowego z udzia?em premier Ewy Kopacz, prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, ministra sportu Adama Korola i dyrektora generalnego Lang Team Czes?awa Langa. Premier Kopacz podzi?kowa?a organizatorom wy?cigu, szczególnie Czes?awowi Langowi. Uczestnikom ?ycz? zdrowej i sportowej rywalizacji, a wszystkim go?ciom mi?ych wspomnie? z tej imprezy – powiedzia?a premier uroczy?cie otwieraj?c wy?cig.

W poniedzia?ek odb?dzie si? drugi etap 72. Tour de Pologne z Cz?stochowy do D?browy Górniczej o d?ugo?ci 146 kilometrów.