"ZOSTA? SWOIM TRENEREM" 7-8 LISTOPADA
Dodane przez redakcja dnia 02 października 2015 14:50Bartosz Huzarski zaprasza do PABIANIC 7-8 listopada.
"Taki event szkoleniowo informacyjny po??czony z rozmowami w kuluarach organizujemy ju? za ciut ponad miesi?c.

Wi?c je?li kto? szuka wiedzy, porady, lub chce tylko pos?ucha? lub pogada? zapraszamy. "


Rozszerzona zawartość newsa
TU SZCZEGÓ?Y IMPREZY

Ogólnopolska konferencja kolarska, której celem jest zwi?kszanie ?wiadomo?ci w?ród zawodników. Specjali?ci przedstawi? uczestnikom podstawowe zasady dotycz?ce treningu kolarskiego w poszczególnych cz??ciach sezonu. Pomog? zaplanowa? wszystkie fazy przygotowa?. Poka?? dodatkowe mo?liwo?ci podniesienia formy. Przeprowadz? pokazy maj?ce na celu nauczenie najskuteczniejszych form autoregeneracji.

Nasz? misj? jest szerzenie wiedzy w?ród zawodników amatorów jak i zawodowców. Wiedz? opieramy na najnowszych badaniach naukowych i wieloletnim do?wiadczeniu w pracy z kolarzami na ka?dym poziomie wytrenowania. Podczas konferencji przeanalizujemy wszystkie fazy przygotowa? tak by? móg? jak najlepiej zaplanowa? swój trening.