Z HARF? DO CZ?STOCHOWY
Dodane przez redakcja dnia 31 lipca 2008 08:02

Ponad pi??dziesi?ciu kolarzy przeby?o 26 i 27 lipca 2008 180 kilometrow? tras? z Wroc?awia do Cz?stochowy i z powrotem na VIII ju? Kolarskiej Pielgrzymce organizowanej co roku przez Henryka Charuckiego, ojca Bonawentur? i ekip? Harfy - Harryson.
Podzielony na kilka grup, chronionych przez samochody Harfy, peleton przemierza? szosy ze ?redni? pr?dko?ci? ponad 30 kilometrów na godzin?. W czubie cz?sto pojawia?y si? znane sylwetki bohaterów sprzed lat mi?dzy innymi Jana Brze?nego, Jana Faltyna i Henryka
Charuckiego
. Miga?y teamowe koszulki Legii, Felta, Eska Team, Szerszeni i wielu innych kolarskich ekip. Obok czynnych i by?ych kolarzy ca?a tras? pokonali równie? sympatycy tego sportu wojewoda dolno?l?ski Rafa? Jurkowlaniec i dziennikarz Eski Tomasz Wo?od?ko
ZOBACZ ZDJ?CIA Z PIELGRZYMKI oraz STRON? HARFA-HARRYSON
Rozszerzona zawartość newsa
W ci?gu 8 edycji impreza nabra?a charakteru rodzinnego. Szprycha w
szprych? jechali obok siebie ojcowie z synami, bracia i jedno
ma?ze?stwo. ( Tokarscy, Charuccy, Brze?ni, Koz?owscy, Majki, Krauze,
Jurkowla?cowie, Wo?od?kowie)

WIeeelkie dzi?ki dla ekipy Harfy za opiek?, organizacje i
bezpiecze?stwo jakim byli?my otoczeni na Pielgrzymce. Dla Bonawentury
za wytrwa?o?? na rowerze i m?dr? Drog? Krzy?ow? .
Zdj?cia na Wroclawskiej Gazecie Kolarskiej www.kolarstwo.wroclaw.pl