Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 20 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
Archiwum
Z?OTE GACIE ZDOBYTE
Mróz i padaj?cy we Wroc?awiu ?nieg nie odstraszy?y w niedziel? 11 listopada blisko dwudziestu ?mia?ków od startu w pierwszym Wy?cigu o Z?ote Gacie. Podobno wygrali Pan "POZIOMY" w MTB i DAMIAN MIELA z WKK na szosie; "podobno", bo nikt w?a?ciwie nie by? pewien gdzie jest start i meta... Ale to przecie? by?o najmniej istotne :-) Na pewno wygra?a Ma?gorzata Rajczyba, poniewa? by?a jedyn? zawodniczk? w tych nietypowych zawodach!
Zobacz zdj?cia

· Czytaj więcej
5 Komentarzy · 4026 Czytań · Drukuj
WEEKEND GWIAZD W BIELAWIE
W sobot? 27.10.2007 na terenie „Góry Stra?nik” (?ysajka) w Bielawie odby? si? fina?owy etap Grand Prix Mini Cross SUDETY 2007 w kolarstwie prze?ajowym.W tym roku na zako?czenie Grand Prix przyjecha?y dawne i obecne s?awy polskiego kolarstwa. M.in.: Jan Brze?ny, Henryk Charucki, Jacek Mickiewicz, S?awomir Chrzanowski, Ryszard Wrona oraz Dariusz Rudnicki, Krzysztof Miara, Bartosz Huzarski, Jaros?aw Zar?bski z grupy ACTION – UNIQUA, Piotr Formicki mistrz ?wiata w sztafetach MTB, Piotr Kasperkiewicz – wicemistrz ?wiata w kolarstwie torowym, Rafa? Majka i inni.
W ka?dym etapie bra?o udzia? ponad 100 uczniów ze szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych. W dwóch pierwszych kategoriach ch?opców i dziewcz?t nagrodami g?ównymi by?y rowery górskie. Pierwszych 6 zawodników z ka?dej kategorii otrzyma?o pami?tkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzyma?y tak?e szko?y, które we wszystkich III etapach zdoby?y najwi?ksz? ilo?? punktów. Nagrodzeni zostali równie? opiekunowie zwyci?skich III grup. Ka?dy ze zgromadzonych na „Górze Stra?nik” móg? skosztowa? kie?baski z grilla oraz ciep?ej herbaty co akurat w tak? pogod? si? przyda?o.

W Sztafecie Gwiazd 1 miejsce zaj?? zespó? Formicki Team, 2 miejsce Grupa RMF FM, 3 miejsce Szko?a Mistrzostwa Sportowego ze ?widnicy.
Jeden z zespo?ów tworzyli byli mistrzowie: Jan Brze?ny, Henryk Charucki, Jacek Mickiewicz, S?awomir Chrzanowski.

W uzupe?nieniu pe?ne wyniki zawodów.
Informacj? przygotowa? Jaros?aw Pawlaczek
Zobacz zdj?cia

· Czytaj więcej
0 Komentarzy · 7791 Czytań · Drukuj
MARATON DLA 3 TYSI?CY
Jeden z najwi?kszych w Europie maratonów MTB rozgrywa si? w pa?dzierniku ka?dego roku w miejscowo?ci Josefowy Dul w czeskich Izerach, oko?o 30 kilometrów od polsko-czeskiego przej?cia w Jakuszycach-Harrachowie. Tegoroczna dwunasta ju? edycja Nova Author Cup zgromadzi?a blisko 3000 kolarzy z Czech, S?owacji, Niemiec i kilkuosobow? grupk? z Polski.
Dziwi nieco tak niewielki udzia? Polaków, gdy? termin (13 pa?dziernika) w ?aden sposób nie koliduje z dawno ju? zako?czonymi rodzimymi cyklami bikemaratonów, koszty podrózy i ceny noclegów s? porównywalne do naszych a i wpisowe 500 koron (oko?o 70 z?) nie przera?a.
Pomimo ogromnej liczby uczestników proces rejestracji i p?acenia trwa (na dwie godziny przed startem) oko?o 10 minut (bez ?adnych kolejek) a we wzi?tkowej torbie znajdujemy oprócz sterty ulotek i ma?ego batonika równie? prawdziwego t-shirta i pas biodrowy do biegania oraz powy?cigowe zaproszenie na bezp?atne parówki oraz ... piwo.

· Czytaj więcej
0 Komentarzy · 4114 Czytań · Drukuj
KRYTERIUM W BOLKOWIE
Jaremko, Kurkiewicz, Twardziszewski i Pfeifer wygrali zawody w Bolkowie.

?adna z kategorii mastersów nie zgromadzi?a na XVI Kryterium w Bolkowie tylu kolarzy, by mo?na wr?czy? wed?ug regulaminu PZKol nagrody za trzy pierwsze miejsca (musi by? 10 startujacych w kategorii). Uhonorowani wi?c zostali tylko zwyci?zcy rozegranego 7 pa?dziernika jednego z ostatnich w Polsce tegorocznych wy?cigów. Trasa poprowadzona zosta?a na ponad jednokilometrowych p?tlach, gdzie pierwsza cz??? to do?? trudny zjazd z kilkoma ostrymi zakr?tami a nast?pnie kilkusetmetrowy finisz pod gór?, po kocich ?bach na Bolkowskim rynku. I tak w kólko z punktowanym sprintem co mniej wi?cej 3 okr??enia (dla m?odych mastersow 15 okr??e?, dla najstarszych 6). Zobacz zdj?cia


· Czytaj więcej
0 Komentarzy · 6379 Czytań · Drukuj
MTB TEAM: NOWA GRUPA KOLARSKA WE WROC?AWIU

Kieruj?c sie wspóln? pasj? sp?dzania ka?dej wolnej chwili na rowerze grupa zapale?ców stworzy?a amatorsk?, niczym nie skr?powan? Dru?yn? kolarsk?. Sezon 2008 grupa b?dzie sp?dza? na rowerze w najnowszych ciuchach Team'owych zaprezentowanych na www.mtb-team.pl. ??czy nas pasja i zami?owanie do tego sportu ale i do ludzi ?yj?cych t? sam? Pasj?. Zapraszamy wszystkich kolegów do odwiedzin naszej strony internetowej w poszukiwaniu zdj??, filmów i do dyskusji.

informacj? nades?a? Artur Wróbel

2 Komentarzy · 3880 Czytań · Drukuj
ZMARŁ WSPÓŁTWÓRCA BikeBrother
Artur Filipiak (fish), pomysłodawca i współautor popularnego portalu rowerowego Bikebrother.com zmarł 8 listopada 2007 w wieku 33 lat po ciężkiej walce z chorobą.
Artur był świetnym człowiekiem, pasjonatem systemów internetowych i kolarstwa górskiego. Połączenie tych dwóch pasji zaowocowało powstaniem BikeBrother

Pogrzeb Artura odbył się w Dusznikach Zdrój.
Drukuj
REKORD TRASY W ŻMIGRODZIE !!!
Zbigniew Szczęsny i Ryszard Wrona wygrali kategorię open II Kolarskiego Wyścigu na Czas Parami o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród, który rozegrany został 30 września na trasie Żmigród - Osiek Duży - Ruda Żmigrodzka - Żmigród. Trasę 19km i 200 m para z Sobótki pokonała w czasie 26 minut i 9 sekund ze średnią prędkością ponad 43km/h - jest to nowy rekord tej trasy, W ubiegłym roku zwycięska para ( Jan Małek z Maszewa i Jacek Jaremko z Wrocławia) uzyskała czas dłuższy o 35 sekund. W wyścigu uczestniczyło ponad 30 par z całego Dolnego Śląska. W uzupełnieniu wyniki końcowe wyścigu i dla porównania również wyniki z zeszłego roku.
Fot. ZPK Żmigród
Zobacz zdjęcia z 2006

· Czytaj więcej
0 Komentarzy · 8193 Czytań · Drukuj
PO?EGNANIE ADRIANA KOTKOWSKIEGO

Adrian Kotkowski zgin?? w wypadku samochodowym 26 wrze?nia 2007 w okolicach Strzegomia. By? znakomitym kolarzem i wspania?ym kumplem. Czo?owy zawodnik Akademickiego Pucharu Polski zajmowa? mi?dzy innymi 4 miejsce w klasyfikacji generalnej Bikemaratonu 2005 i pi?te miejsce Bikemaratonu 2006.
W swoim ostatnim wy?cigu (15 wrze?nia w Polanicy) wygra? I Mistrzostwa Dolnego ?l?ska Stra?aków. W 2005 roku reprezentowa? barwy Eska Team a przez dwa ostatnie lata LKR Biker Ford Re-Wo.
1 Komentarzy · 4745 Czytań · Drukuj
PIELGRZYMKA Z HARFĄ
To cud…. Ani jedna kropla deszczu nie spadła na kilkudziesięciu kolarzy, którzy 11 i 12 sierpnia 2007 roku pokonali dwukrotnie 180 kilometrów, z Wrocławia do Częstochowy i z powrotem w kolejnej siódmej już Kolarskiej Pielgrzymce. A wszelkie prognozy zapowiadały ulewne deszcze…
Spod nowej siedziby Harfa-Harryson przy ulicy Robotniczej we Wrocławiu wyruszyły w kilkunastominutowym odstępie dwa peletoniki, z których pierwszy miał utrzymywać średnie tempo około 30 km/h a drugi około 27 km/h. Po przejechaniu blisko 100 kilometrów okazało się, że szefowi pielgrzymki Henrykowi Charuckiemu nie udało się okiełznać wyścigowych emocji pielgrzymów i średnia prędkość obu grup mocno przekraczała 30 km na godzinę. Od bufetu (stacja benzynowa) cała grupa jechała już razem, rwąc się zawodowo na każdym z niewielkich podjazdów, gdzie rozgrywała się rywalizacja między młodymi (Paweł Charucki, Rafał Dumanowski, Mikołaj Jurkowlaniec), utytułowanymi (Jacek Bodyk, Zdzisław Komisaruk) i mastersami (Zbigniew Krawczyk, Stanisław Werda) oraz Czesławem. Kto wygrywał ? Nieważne. Przecież to pielgrzymka…
Ważne, że po kilkugodzinnej jeździe sił starczyło jeszcze na Drogę Krzyżową na Jasnej Górze (wielkie dzięki dla ojca Bonawentury i ojca Wiesława) oraz Mszę Świętą.

Tak natchnieni kolarscy pielgrzymi wracali następnego dnia, pod skuteczną ochroną samochodów serwisowych marki Felt (Grzegorz Jamka na łokciu) i Mavic (znikający Olek Gostyński), rozwijając w porywach w podwójnym wachlarzu prędkości blisko 50 km na godzinę.

Wielkie dzięki dla Henryka Charuckiego i całej ekipy Harfy za możliwość uczestniczenia w tak cudownej podróży. Amen Zobacz zdjęcia
1 Komentarzy · 4547 Czytań · Drukuj
Strona 13 z 13 << < 10 11 12 13
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu